Ryhove Urban Factory

City Made. Een urban factory in Gent. 
Na decennia van gelijdelijke expansie, waarbij loodsen en kantoren aan elkaar werden geschakeld zonder onderliggend masterplan, is de site van het maakwerkbedrijf Ryhove geëvolueerd tot een warrig en inefficiënt conglomeraat. Een gedeelte van het bestaande complex werd afgebroken om plaats te maken voor een nieuwbouw die wordt ingezet om de site te herstructureren, de logistieke activiteiten te organiseren en bijkomende kantoor-, parkeer- en atelierruimte te creëren. Centraal op de site wordt een laad-en loszone omarmd: de plaats waar de vrucht van het werk - de afgewerkte producten - wordt opgehaald om geleverd te worden bij de bestemmeling. Het zwaartepunt van het gebouw valt daarmee samen met een open ruimte.