Sociale woonwijk Eco-Life Venning (Kortrijk)

Het Europees gesubsidieerde project Eco-Life Venning in Kortrijk gaat voor een CO²–neutrale, nulenergiewijk. De bouwheer, de sociale huisvestingsmaatschappij Goedkope Woning in Kortrijk, wil met het Eco-Life project bijzondere aandacht schenken aan de sociale cohesie in de wijk, aan het motiveren van de bewoners voor een milieubewuste manier van leven en aan een voorbeeldige aanleg van de publieke ruimte. Op deze manier wordt een sociale wijk getransformeerd tot een ecologische en duurzame wijk, ook in het gedrag van de bewoners. Alle appartementen zijn daarbij van het passiefhuistype: zeer goed geïsoleerd, winddicht en aangesloten op een collectief ventilatiesysteem. Aan de zuidzijde zijn zonneweringen en zonneschemen voorzien. PV-panelen komen op de daken van alle goed georiënteerde gebouwen en een lokale biomassa-energiecentrale staat in voor de warmwatervoorziening in alle huizen en appartementen. Deze vorm van district heating is zelfs uitbreidbaar tot buiten de sociale woonwijk.