Suikerpark

De site van de voormalige Suikerfabriek in Veurne wordt omgevormd tot een nieuw groen stadsdeel. De industriële site krijgt een multifunctioneel karakter met een mix van wonen en werken, kleinhandel, groenen pleinen en een natuurpark. De te ontwikkelen hectares zullen een geheel nieuw, groen stadsdeel vormen tussen de historische stad en de dijken rond een veelheid van waterbekkens.

Projectontwikkelaar ION vormde voor het ontwerp van dit masterplan een team met DELVA Landscape Architects, ARA, B-architecten, Denc!-Studio, A1 planning, CroonenBuro 5, Antea Groep, 3E, Common Ground en Envisan.