Technische Campus Blue Gate

Het braakliggende terrein "Petroleum Zuid" ten zuiden van Antwerpen wordt ontwikkeld tot een duurzaam bedrijventerrein onder de naam Blue Gate. Naast de commerciële component voorzien de plannen in een groene corridor en openbare voorzieningen. Als onderdeel van dit laatste programma ontwierp architectenbureau POLO een nieuw gebouw in een uithoek van het terrein dat twee beroepsscholen huisvest: WLAZ, die praktijkgericht secundair onderwijs aanbiedt in een werk-leerprogramma; en ENCORA, die beroepsvaardigheden onderwijst aan volwassenen. Het opvallende vrijstaande gebouw is een helder antwoord van de architect op een uitdagende driedimensionale puzzel, gedicteerd door strenge technische eisen en de beperkingen van een klein perceel.