Vastgoedproject Waterfront Waregem

De herinrichting van de site nabij het Regenboogstadion in Waregem-Zuid is een belangrijk speerpunt in het vernieuwingsbeleid van de stad. Als één van de belangrijke toegangspoorten tot het centrum wil het stadsbestuur deze site op een doordachte, kwalitatieve, duurzame en innovatieve manier klaarstomen voor de toekomst. Projectontwikkelaars ION, Alheembouw en De Steenover overtuigden het stadsbestuur met hun masterplan waarin ze een attractieve mix van wonen, werken, verblijven en recreatie realiseren.  

Concreet komen er aan de binnenstedelijke ring van Waregem-Zuid twee woontorens met 13 bouwlagen, een hotel, een kantoor- en retailgebouw en een apart parkeergebouw.