Waterbouwkundig Laboratorium

Het verouderde gebouw van het Waterbouwkundig Laboratorium in Borgerhout ondergaat momenteel een stevige renovatie. Naast de afbraak van enkele oude bijgebouwen en het vervangen de daken van de hallen, zullen een nieuwe toren en een L-vormige kantoorlus aan de site worden toegevoegd. Het ontwerp is van de hand van Achtergael Archicten en ook Studieburo Mouton, RCR Studiebureau en Daidalos Peutz ingenieursbureau werden ingeschakeld. Hoofdaannemer in een eerste fase is Wyckaert. Het eisenprogramma van de renovatie van het Waterbouwkundig Laboratorium, onderdeel van het departement Mobiliteit en Openbare Werken, is op te splitsen in twee delen. Enerzijds zijn er de 120 werkplaatsen, aangevuld met gekoppelde diensten en laboratoria. Anderzijds zijn er de gevraagde publieke functies zoals het onthaal, een auditorium, een bibliotheek en een ruime refter. Daarnaast werd ook gevraagd de daken van de hallen te restaureren/vernieuwen.

De site van het Waterbouwkundig Laboratorium in Borgerhout is een onsamenhangend geheel van verschillende te krap geworden gebouwtypes met ertussen weinig aantrekkelijke restruimten. Dit zorgt voor een moeilijke samenwerking tussen de verschillende afdelingen waarvan steeds meer interactie vereist wordt. Een gronde metamorfose drong zich daarom op. Architecten Achtergael sleepte de Open Oproep in de wacht. Studieburo Mouton werd aangezocht voor de stabiliteit, RCR Studiebureau voor de technieken en Daidalos Peutz Bouwfysisch Ingenieursbureau voor de akoestiek.

Fase 1, de renovatie van de bestaande hallen, werd begin 2020 opgeleverd. Fase 2 is momenteel in uitvoering.