Metamorfose voor Waterbouwkundig Laboratorium

Het Waterbouwkundig Laboratorium in Borgerhout ondergaat momenteel een stevige renovatie. Naast de afbraak van enkele oude bijgebouwen en het vervangen de daken van de hallen, zullen een nieuwe toren en een L-vormige kantoorlus aan de site worden toegevoegd. Het ontwerp is van de hand van Achtergael Archicten en ook Studieburo Mouton, RCR Studiebureau en Daidalos Peutz ingenieursbureau werden ingeschakeld. Hoofdaannemer in een eerste fase is Wyckaert.

Het eisenprogramma van de renovatie van het Waterbouwkundig Laboratorium, onderdeel van het departement Mobiliteit en Openbare Werken, is op te splitsen in twee delen. Enerzijds zijn er de 120 werkplaatsen, aangevuld met gekoppelde diensten en laboratoria. Anderzijds zijn er de gevraagde publieke functies zoals het onthaal, een auditorium, een bibliotheek en een ruime refter. Daarnaast werd ook gevraagd de daken van de hallen te restaureren/vernieuwen.


Kantoorcluster

Enkele oude, uitgeleefde (bij)gebouwen worden afgebroken om kwalitatieve groene open ruimte te creëren voor de site en zijn omgeving. Door het toevoegen van een L-vormig volume bovenop de bestaande gebouwen wordt de bestaande interne circulatie vervolledigd en uitgebreid. Er ontstaat een kantoorkluster die door zijn ringvorm een sterke eenheid vormt. Dit resulteert in logische connecties en visueel contact tussen de verschillende diensten.


Toren als blikvanger

De hogere, publieksgerichte toren is de blikvanger en vormt eveneens de nieuwe toegang van de site. In de toren worden alle publieksfuncties (onthaal, auditorium, bibliotheek en refter) gestapeld. Door de grote omvang van het programma van eisen en de beperkte vrije ruimte op de site, wordt gedeeltelijk bovenop de bestaande gebouwen gebouwd. Zowel op vlak van stabiliteit, technieken en architectuur was het voor Achtergael Architecten een uitdaging om de L-vormige kantoorlus als een vanzelfsprekendheid te laten ogen.

De gevels van de toren worden uitgevoerd met natuursteen Breccia Alba, stalen vliesgevels, grasbetontegels ter hoogte van de circulatiezone, gegalvaniseerde kolommen op de bovenste verdieping en een betonnen sokkel ter hoogte van het gelijkvloers. De gevel van de L-vormige kantoorlus bestaat uit een aluminium vliesgevel met vinnen die functioneren als zonwering.


BEN-gebouwen

De nieuwe gebouwen (toren en L-vormige kantoorlus) zijn BEN-gebouwen en worden verwarmd door middel van overschotwarmte van het datacenter en via geothermie. Een warmtepomp stuurt de vloerverwarming aan. In een extreme situatie kan de condenserende gasketel van de bestaande gebouwen het vereiste resterende warmtevermogen leveren. Koeling gebeurt via een hybride koeler, via geothermie of in extreme situaties via een omgekeerde warmtepomp.

Bron: Achtergael Architecten
Deel dit artikel:

Met medewerking van

Onze partners