10 essentiële eisen voor onberispelijk architectonisch beton

Wie architectonisch beton voorschrijft, wil ook architectonisch beton krijgen. Dat klinkt eenvoudiger dan het in de praktijk kan zijn. Want bij de uitvoering loopt het wel eens mis.

Beton, prefab beton in het bijzonder, is een product met veel gezichten, waarbij de productiewijze een grote impact heeft op het eindresultaat. In veel gevallen wordt hoofdzakelijk gestreefd naar het optimaal fabriceren van structureel beton, waarbij draagkracht en duurzaamheid de belangrijkste parameters zijn.

Tegelijkertijd ook zorg dragen voor de esthetische aspecten van beton vergt een heel andere, bijzondere vakbekwaamheid en is de specialisatie van een beperkte groep fabrikanten. Om architectonisch beton te maken, moet aan heel wat parameters worden voldaan, zowel in het voortraject en de productie als bij de nazorg. De fabrikanten van architectonisch beton lijstten tien punten op die het verschil maken en engageren zich om deze ook waar te maken.

De tien engagementen zijn niet zomaar lukraak uitgekozen, maar voldoen aan een bundel eisen:

 • Ze zijn realistisch
 • Ze dragen werkelijk bij aan de hogere esthetische kwaliteit van de betonproducten
 • Ze zijn, en dat is nog het belangrijkste, controleerbaar door de bouwheer, architect en aannemer.

Deze checklist vereenvoudigt de zoektocht naar de geschikte partner voor producten in architectonisch beton. Klanttevredenheid wordt meetbaar op basis van onderstaande 10 actiepunten.

Elk lid van FEBELARCH:

 1. ondersteunt de ontwerper van bij het voorontwerp om tot een technisch haalbare en budgetvriendelijke toepassing van architectonisch beton te komen.
 2. beschouwt een bestelling als het startschot voor een partnership tussen opdrachtgever en fabrikant, gebaseerd op een vlotte, eerlijke en resultaatgerichte samenwerking, inspirerend voor alle andere partijen aan tafel.
 3. respecteert de geldende en algemeen aanvaarde regelgeving, met inbegrip van de strengste milieueisen. De regels van goed vakmanschap voor architectonisch beton zijn vastgelegd in de PTV 21-601.
 4. beschikt over een hoogtechnologische schrijnwerkerij die zeer hoogwaardige en precieze bekistingen produceert. Geen enkele aftekening mag voorkomen op het beton: geen nagelgaten, bijvoorbeeld. De doorgedreven zorg voor de mal staat mede garant voor een foutloos eindproduct.
 5. maakt de vele betonrecepten voor een perfect eindresultaat aan in eigen betoncentrale, die garandeert dat het beton voldoet aan de hoogste eisen noodzakelijk voor architectonisch beton. Een eigen betonlabo volgt de productiekwaliteit nauwkeurig op.
 6. werkt zoveel mogelijk met natuurlijke materialen voor het kleuren van de prefab betonelementen en gebruikt zo weinig mogelijk pigmenten.
 7. stelt een kwaliteitshandboek op en volgt de erin opgelijste interne productiecontroles scrupuleus op om het kwaliteitsniveau dat vereist is voor architectonisch beton te behalen. Deze doorgedreven kwaliteitscontrole wordt bevestigd door een extern en onafhankelijk controlebureau.
 8. richt een eigen hersteldienst in die mogelijke schade aan de elementen volgens en binnen de normering herstelt, zodat de esthetiek van het architectonisch beton op geen enkele wijze wordt aangetast.
 9. levert ook na de just-in-time aflevering op de werf en de montage van de prefab elementen zijn expertise.

Nazorg maakt deel uit van het standaard dienstenpakket.

 1. respecteert de algemene verkoopsvoorwaarden van FEBE, die opgemaakt werden in samenspraak met de aannemersfederaties. Deze voorwaarden leggen de rechten en plichten van elke partij eenduidig vast.

Dit zijn geen loze beloften, maar één voor één engagementen die u met eigen ogen kan vaststellen en waarvan u de toepassing kan controleren op de talloze referentieprojecten. 

Samen met FEBE en FEBELARCH publiceert Architectura een whitepaper over architectonisch beton. Je kan dit boeiende document gratis aanvragen door simpelweg een mail te sturen naar info@architectura.be. Kort daarna ontvang je de digitale whitepaper in jouw mailbox.

Bron: FEBE

Deel dit artikel:

Onze partners