2023: het jaar van energiezuinige renovaties

© Sto
© Sto

België heeft hoge ambities om zuiniger om te springen met energie. Het moet haar CO₂-uitstoot tegen 2050 met 80 tot 95% verminderen. Met andere woorden, tegen 2050 moeten alle woningen energiezuinig zijn. België telt ongeveer 4,5 miljoen woningen waarvan zo’n 60% niet of onvoldoende geïsoleerd is. Er is dus nog wat werk aan de winkel. Dit resulteert in heel wat nieuwe energiebesparingsmaatregelen voor de woonsector en grondige renovatiewerken. De impact van een geïsoleerde buitengevel op de energiezuinigheid van een woning, is hierbij niet te onderschatten. Sto heeft de ambitie om deel te nemen aan het netto-nuluitstoot plan tegen 2050 door oplossingen voor te stellen voor een betere beheersing van het energieverbruik en een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Wat verandert er vanaf 2023 voor kandidaat-kopers?

Strengere energie-eisen in Vlaanderen: alles begint bij het energieprestatiecertificaat (EPC-label) 

Sinds 1 januari 2023 geldt in Vlaanderen een renovatieplicht na aankoop van een energieverslindende residentiële woning. Nieuwe eigenaars moeten binnen 5 jaar na overdracht van een woning met EPC-label E of F, energetisch renoveren tot EPC-label D (tussen 400 en 300 kWh/m2 jaar). Zo’n EPC label is verplicht bij verkoop. Zo krijgt de koper een indicatie van de energiezuinigheid van het gebouw. Door de nieuwe renovatieplicht wil Vlaanderen vanaf 2050 volledig overstappen naar woningen met energielabel A. Bij het kopen van een huis, hou dus rekening met energie-efficiëntie van de woning en voorzie het nodige budget voor de energetische renovaties. ​ 

Een energiedeskundige type A maakt zo’n certificaat op. Die kijkt tijdens een plaatsbezoek naar onder andere de isolatiegraad, de verwarmingsinstallatie en het gebruik van hernieuwbare energie. Een tool van de overheid laat het toe om zelf een indicatie te berekenen van de energie-efficiëntie: Test uw EPC | VEKA (energiesparen.be) 

Belang goede gevelisolatie ​ ​ 

Naast dak-, heeft een kwalitatieve gevelisolatie een positieve invloed op de EPC-score van een woning. Dit blijkt uit een eerdere studie van Pixii, een neutraal wetenschappelijke onderzoeksinstelling die bouwactoren steunt, en Sto, expert in gevelisolatie. ​ 

Voor de studie onderzochten Sto en Pixii de energiescore voor een vrijstaande woning uit de jaren 60, en vergeleken het na isolatie van de gebouwschil. Vóór de renovatie kreeg de woning energielabel F, gelijk aan een verbruik van 566 kWh/mjaar. Dit is tevens representatief voor veel Belgische woningen. Door enkel buitengevelisolatie aan te brengen, steeg de energiezuinigheid van de woning naar label D, 329 kWh /m2 jaar. Het huis wint op die manier 237 kWh/m2 jaar. ​ 

Premies en subsidies, renovatiekrediet 

De overheid biedt steunmaatregelen zoals Mijn VerbouwPremie waarmee (ver)bouwers bij het plaatsen van een nieuwe buitengevelisolatie, een premie krijgen. Ze komen ook in aanmerking voor de premie, als ze de buitenmuren met een gevelbekleding of – bepleistering afwerken. Enkel in combinatie met het plaatsen van buitenmuurisolatie. 

Sto gelooft dat deze maatregelen een positieve invloed hebben op de transformatie naar meer energiezuinige woningen:

“De grote stap vooruit naar duurzaam wonen is nu duidelijk gezet. Het huis van de toekomst is er één die goed geïsoleerd is en waarbij degelijke gevelisolatie een effectieve manier is om energie te besparen. Steunmaatregelen zoals premie en subsidies zijn er om de drempel te verlagen”, aldus Alexander Rickert, product manager bij Sto. 
Meer informatie over Mijn VerbouwPremie via: Mijn VerbouwPremie voor buitenmuur | Vlaanderen.be
 
Energiezuinige woning resulteert in een lagere energiefactuur en CO2-uitstoot

Naast financiële steunmaatregelen, zorgt een energiezuinige woning met gevelisolatie voor extra wooncomfort, lagere CO2-uitstoot én een lagere energiefactuur. Met gevelisolatie daalt de warmtevraag, waardoor het minder energie verbruikt om de woning te verwarmen. ​ ​ 

“Een kwalitatief isolatiesysteem is een investering, maar betaalt zich terug op termijn”, stelt Alexander Rickert, product manager bij Sto. ​ 

Sto heeft verschillende gevelisolatiesystemen, die voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten een gepaste oplossing bieden. Na het aanbrengen van de isolatie geeft een gepersonaliseerde gevelafwerking zoals een sierpleister of steenstrip, een nieuwe look aan de woning. Bovendien speelt de energiezuinigheid van een woning een steeds belangrijkere rol voor de waardebepaling van een woning. Een geïsoleerde woning heeft een hogere marktwaarde en is future-proof. ​ 

Meer info over de gevelisolatie van Sto, via de website: www.mijngevelisoleren.be

Wat met Wallonië en Brussel? 

Aangezien het gebouwenpark in België een gewestelijke materie is, verschilt de wetgeving hiervoor per gewest. Bovenstaande regelgeving is van toepassing voor Vlaanderen. De vraag rijst of Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hierin volgen, of andere regels zullen toepassen en wanneer dit zal gebeuren. Momenteel hebben Brussel en Wallonië strenge eisen inzake energiebesparing met verplichte ventilatie- en isolatienormen en de eis van een certificaat. In Brussel is er het EPB-certificaat (Energieprestatie van gebouwen) en in Wallonië PEB (Performance Energétique des Bâtiments). ​ 

In Brussel geldt Renolution, een renovatiestrategie van de overheid die het gewest in staat moet stellen zijn ambitieuze klimaatdoelstellingen te behalen, dit voornamelijk via financiële ondersteuning en begeleiding bij renovaties.

Meer informatie over de Renolution premies 2023 via De RENOLUTION-premies 2023 | Renolution 

Wallonië verplicht een energie-audit van de woning vooraleer een premie kan worden aangevraagd. Dit moet gebeuren door een erkend auditor die alle verplicht uit te voeren werken opsomt. Die auditor berekent tevens de energiebesparingen van een gebouw dankzij de uitgevoerde werken. ​ 

Meer uitleg over de energie-audit via L'audit Logement - Site énergie du Service public de Wallonie ​ 

Bron: STO
Deel dit artikel:
Onze partners