A33 en Coussee en Goris winnen Wonen in Meervoud-prijs

De architectenbureaus A33 en Coussee en Goris ontvingen voor de projecten Wonewei in Lovenjoel en de Katoenspinnerij in Gent de Architectuurprijs van Wonen in Meervoud. www.vlaamsearchitectuur.be was erbij en nam een interview af van Ralf Coussee en Klaas Goris.

De architectenbureaus A33 en Coussee en Goris ontvingen voor de projecten Wonewei in Lovenjoen en de Katoenspinnerij in Gent de Architectuurprijs van Wonen in Meervoud.

Wonen in meervoud is een campagne van de Vlaamse overheid waarmee zij groepswoningbouw propageert als haalbaar en kwaliteitsvol alternatief voor het individuele bouwen.
Om de werking voor te stellen organiseerde Wonen in Meervoud op 8 juli een symposium in de Lamot-gebouwen van Mechelen. In het kader van dat symposium werd ook de Wonen in meervoud-architectuurprijs uitgereikt. 

De jury had hiervoor 120 inzendingen binnengekregen die samen een mooie staalkaart vormden van groepswoningbouw in Vlaanderen. Na een voorbreiedend onderzoek selecteerde de jury hieruit 34 projecten.

De jury besliste uiteindelijk om twee prijzen uit te reiken. Immers, één enkele prijs zou volgens juryvoorzitter André Loeckx,onvoldoende getuigen van de Vlaamse ruimtelijke diversiteit en van de veelzijdige architecturale benaderingen.

De Katoenspinnerij - Coussée en Goris


    

Met ‘De Katoenspinnerij’ in Gent van Coussée & Goris in opdracht van Canal Properties, werd een project bekroond in een stedelijke omgeving. Dit oude pand dateert uit de negentiende eeuw, toen fabrieken in de stad geprangd stonden tussen arbeidershuisjes en beluiken. Het nieuwe project houdt de herinnering levendig aan deze tijden van armoede en hard labeur. Maar de ingreep is ook gericht naar de toekomst: in het oude fabriekspand zijn voorname stadswoningen gebouwd, gekeerd naar de rustige binnentuin. Dit soort woningen vormt een welkome aanvullingen op het hedendaagse stedelijke woningaanbod.
De architecturale uitwerking is bijzonder verfijnd. Een resoluut hedendaagse invulling aan de Lindenlei staat waardig tussen oude historische gevels. Ingrepen in het oude bakstenen massief – nieuwe ramen, balkons, terrassen en een nieuwe dakverdieping – zijn beheerst aanwezig zonder het oude karkas geweld aan te doen. Nieuwe interventies versmelten in de ritmiek van de oude gevelopeningen.


      

Reportage over project De Katoenspinnerij en vervolgens het interview dat www.vlaamsearchitectuur.be afnam van architecten Coussee en Goris na de uitreiking van de architectuurprijs Wonen in Meervoud.

Wonewei Lovenjoel - A33

    De prijs voor groepswoningbouw in een kleine kern werd toegekend aan Wonewei in Lovenjoel van Atelier 33. Dit schijnbaar eenvoudige en evidente project biedt een zinvol alternatief voor de banale verkaveling. Op dit bouwperceel zou normaal een pijpenkop aangelegd worden met een achttal villa’s rond. Nu zijn er negentien woningen gerealiseerd: grote rijhuizen voor gezinnen met kinderen, maar ook enkele appartementen voor jonge starters of oudere mensen.
Door compact stapelen en schakelen op de randen van het terrein en door het parkeren ondergronds te organiseren, komt er een grote gemeenschappelijke speelweide vrij. De inplanting van de volumes speelt in op de prachtige walnotendreef en de oude kloostermuur die het terrein afbakenen.
Het overtollige hemelwater wordt naar een grote wadi in de speelweide geleid. Zo blijkt maar weer dat groepswoningbouw toelaat om een aantal ecologische maatregelen efficiënt te organiseren op gemeenschapelijke basis.

Wonen in Meervoud als eerste stap naar Duurzaam Bouwen

Na het symposium had www.vlaamsearchitectuur.be nog een gesprek met de initiatiefnemers en het team van Wonen in Meervoud. C
oördinator Marc Martens legt uit waarom groepswoningbouw volgens hem de eerste stap is naar duurzaam bouwen.

               

 

Deel dit artikel:
Onze partners