Akoestiek en vertrouwelijkheid in kantoren

Er wordt veel aandacht besteed aan het verminderen van het omgevingsgeluid in landschapskantoren, zodat de werknemers zich beter kunnen concentreren. Dit biedt echter geen garantie dat vertrouwelijke gesprekken ook echt vertrouwelijk blijven, zelfs achter gesloten deuren. Rockfon licht toe wat de aandachtspunten zijn bij het akoestisch isoleren van een ruimte.
Er wordt veel aandacht besteed aan het verminderen van het omgevingsgeluid in landschapskantoren, zodat de werknemers zich beter kunnen concentreren. Dit biedt echter geen garantie dat vertrouwelijke gesprekken ook echt vertrouwelijk blijven, zelfs achter gesloten deuren. Rockfon licht toe wat de aandachtspunten zijn bij het akoestisch isoleren van een ruimte.

Isolatie tussen verschillende lokalen is een even belangrijk aspect van de akoestiek als het dempen van nagalm. Toch wordt hier vaak weinig aandacht aan besteed. Het lijkt ook eenvoudig: doorgaans gaat men ervan uit dat een gesprek dat achter gesloten deuren plaatsvindt, de kamer niet verlaat. Dit klopt echter niet altijd. Geluid zet zich via deuren, wanden, vloeren en plenums boven verlaagde plafonds van de ene ruimte naar de andere voort. De geluidslekken die daarbij kunnen ontstaan, tasten niet alleen het vertrouwelijke karakter van gesprekken in de werkruimte aan, maar vormen ook een bron van hinder.Oplossingen

Er bestaan twee belangrijke manieren om de vertrouwelijkheid in een bepaalde ruimte te verbeteren.

Isolatie: Met behulp van producten met een hoge geluidsisolerende waarde kunnen geluidslekken van de ene ruimte naar de andere worden voorkomen. Muren van de vloer tot het plafond vormen een heel doeltreffende manier om geluid uitstekend te isoleren. Een meer flexibele oplossing bestaat erin om de wand tot aan het verlaagde plafond op te trekken en vervolgens plafonds met hoge geluidsisolerende eigenschappen te gebruiken. Dit product garandeerde hoge niveaus van vertrouwelijkheid en privacy. In extreme gevallen kunnen die plafonds ook worden gecombineerd met geluidsbarrières, die rechtstreeks boven de scheidingswanden worden geïnstalleerd. Op die manier wordt het voordeel van gemakkelijk verplaatsbare wanden behouden.

Absorptie: Akoestische behandelingen op de oppervlakken binnen een ruimte absorberen de geluiden van mensen en van apparatuur. Absorptie vermindert de weergalmtijd, het geluid en het geluidsdrukniveau in het algemeen. Dit heeft een dubbel effect, aangezien mensen zachter praten en beter te verstaan zijn wanneer het geluidsdrukniveau laag is. Hierdoor wordt er minder geluid naar de naburige ruimten overgedragen. Geluidsabsorptie wordt het best bereikt met behulp van hoogwaardige akoestische plafonds en akoestische wandoplossingen.

Samen beter

Geluidsabsorptie en isolatie tussen ruimten moeten niet als twee afzonderlijke elementen worden beschouwd - er bestaat een rechtstreeks verband tussen de twee. Wanneer er een plafond met hoge absorberende kwaliteiten in de ‘zendruimte’ wordt aangebracht, wordt niet alleen de geluidsdruk in die ruimte, maar ook in de 'ontvangstruimtes' verlaagd. De Deense akoesticus Trøjgård Per Andersen wijst erop dat het belangrijk is om de juiste combinatie te vinden tussen geluidsisolatie en geluidsabsorptie. Volgens Andersen scoren veel types plafonds, zoals pleisterwerk, goed op het vlak van de isolatie, maar weerkaatsen ze gelijktijdig geluid waardoor een slechte akoestiek ontstaat. “Het is daarom een grote uitdaging om de combinatie te vinden die aan beide voorwaarden voldoet. Het komt erop aan om te voorkomen dat geluid lawaai wordt. Want dat zorgt ervoor dat we geïrriteerd en gestrest raken."


Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage