Akoestiek: lang een onderschat gegeven, maar steeds belangrijker

Akoestische problemen brengen tal van gezondheidsrisico’s met zich mee, zegt de wetenschap. En toch lijkt er pas aandacht voor akoestiek te komen nadat de geluidsoverlast, in welke vorm dan ook, plots opgemerkt wordt. Een jammerlijke paradox, maar gelukkig wel een die stilaan lijkt te verdwijnen.

“Wanneer de akoestiek in een gebouw goed is en er een prettig akoestisch klimaat heerst, heb je niets in de gaten”, zegt Maartje Daan, adviseur bouwfysica bij ingenieursbureau Sweco. “Dan hoort iedereen elkaar perfect. Ik vergelijk het graag met daglicht: je staat er misschien niet bij stil, maar het is toch prettig dat het er is.”

Ook associate professor bouwfysica Martin Tenpierik, verbonden aan de Technische Universiteit Delft en gespecialiseerd in akoestisch bouwen, bevestigt de stelling. “Zolang alles goed gaat, is er niets aan de hand: spreken en luisteren loopt dan op wieltjes. Maar wanneer de akoestiek slecht is, kost alles opeens veel meer moeite.”

Akoestische problemen

Allerlei soorten gebouwen en ruimtes kunnen te maken krijgen met een slechte akoestiek. “Als de zaalakoestiek bijvoorbeeld ondermaats is in een open kantooromgeving, bestaat de kans dat er erg veel achtergrondgeluid ontstaat en het geluidsniveau te hoog wordt”, weet Martin Tenpierik. “Maar anderzijds kan ook een situatie met weinig achtergrondgeluid en een zeer goede spraakverstaanbaarheid in zo’n context behoorlijk storend zijn.”

Klaslokalen, waar een goede zaalakoestiek evenzeer van levensbelang is, kunnen te kampen krijgen met gelijkaardige uitdagingen. Maar scholen tellen natuurlijk verschillende soorten ruimtes. Maartje Daan: “In een gymzaal staan docenten vaak te schreeuwen. Wanneer deze een te hoge nagalmtijd hebben, schiet het geluidsniveau nog verder de hoogte in. Dan daalt de verstaanbaarheid en ondervinden de leerlingen meer last, wat uiteindelijk ook extra druk op de hersenen teweegbrengt.”

Gezondheidsrisico’s

Veel wetenschappelijke studies bevestigen dat geluidsoverlast inderdaad aanleiding kan geven tot allerlei gezondheidsrisico’s, vaak gelinkt aan stressklachten. In het kader van privéwoningen zijn ook slaapproblemen niet uitzonderlijk. Die zijn volgens Martin Tenpierik vooral te wijten aan externe geluidsbronnen en dus onder meer aan een gebrekkige isolatie.

Toch groeit in de woningbouw langzaamaan ook de aandacht voor binnenakoestiek. “We krijgen alleszins steeds vaker de vraag om de ruimteakoestiek in een woning te verbeteren”, zegt Maartje Daan. “Het gaat dan met name om de woonkamer: de meeste moderne meubels zijn immers harder, wat nefast is voor de akoestiek, en bovendien willen velen geen geluidsabsorberende tapijten of gordijnen meer in huis.”

Preventieve maatregelen

Dat er nog te vaak sprake is van een slechte akoestiek, zowel qua geluidsabsorptie als wat de geluidsisolatie betreft, heeft volgens beide experts ook meer fundamentele oorzaken. De akoestische uitdagingen worden onvoldoende meegenomen in de ontwerpfase, meer bepaald door een ingenieur technieken of architect, en tijdens het bouwproces. De (weinige) wettelijke of privaatrechtelijke normen rond het thema zijn in veel gevallen ontoereikend.“

Het hangt ook echt af van het type gebouw of ruimte”, stelt Tenpierik. “Op locaties waar zaalakoestiek van oudsher altijd een belangrijke rol heeft gespeeld, zoals in theaters, concertzalen en operagebouwen, behoorde het logischerwijs tot de voornaamste aandachtspunten. Zeker bij oudere woningen was dat veel minder het geval. En de gevolgen daarvan blijven vandaag merkbaar.”

“Het is wel zo dat de aandacht voor akoestiek over het algemeen toeneemt”, eindigt Martin Tenpierik op een positieve noot. “Binnen het onderzoeksveld is dat trouwens eveneens het geval, het onderwerp is in de laatste twee decennia echt op de academische agenda komen te staan.”

Bron: Unilin
Deel dit artikel:
Onze partners