Akoestiek op school: een pleidooi voor een betere leeromgeving

Op dinsdag 18 juni vindt in Technopolis (Mechelen) een congres plaats over akoestiek op school. Sprekers uit de sector zullen een pleidooi houden voor een betere leeromgeving waarbij de focus ligt op akoestiek in de schoolomgeving. De organisatie is in handen van Rockfon en Architectura is mediapartner.
Op dinsdag 18 juni vindt in Technopolis (Mechelen) een congres plaats over akoestiek op school. Sprekers uit de sector zullen een pleidooi houden voor een betere leeromgeving waarbij de focus ligt op akoestiek in de schoolomgeving. De organisatie is in handen van Rockfon en Architectura is mediapartner.
Het congres gaat van start omstreeks 09.00u en zal duren tot 16.00u. Tijdens een einddebat zullen enkele belangrijke stakeholders hun hun licht werpen over de materie, waaronder Piet van Cauwenberghe (Abscis Architecten) en Dirk Engelen (Crepain Binst Architecture).

Het gedetailleerde programma vindt u hier terug. Inschrijven doet u via deze link.  Let op: de plaatsen zijn beperkt.

Wij geven u alvast een overzicht van de sprekers.


Centrum voor gezonde scholen – Anneleen Vandenberk

Het centrum voor gezonde scholen (www.gezondescholen.be) zet zich in voor een beter binnenmilieu in scholen. Het centrum heeft recent de resultaten van hun studie ‘Gezonde Scholen’ gepubliceerd en Anneleen Vandenberk zal deze studie toelichten, met een focus op akoestiek.


Universiteit Gent – Annelies Bockstael

Annelies Bockstael is postdoctoraal medewerkster bij INTEC-onderzoeksgroep akoestiek van de Universiteit Gent. Zij zal een uiteenzetting geven over de werking van het gehoor, de invloed van klasakoestiek en achtergrondlawaai en den eventuele langetermijngevolgen.


WTCB – Lieven de Geetere

Lieven de Geetere is als akoestisch expert verbonden aan het Wetenschappelijk en Technologisch Centrum voor het Bouwbedrijf. Hij zal de Belgische norm omtrent akoestische criteria in schoolgebouwen (NBN S 01-400-2) komen toelichten.


Bureau de Fonseca – Pierre de Fonseca

Pierre de Fonseca zal als akoestisch ingenieur, die gespecialiseerd is in de problematiek rond akoestiek in scholen, de do’s en don’ts wat betreft een goede akoestiek in klaslokalen uit de doeken doen aan de hand van praktijkvoorbeelden.


Ruimte-OK – Marco van Zandwijk

Ruimte-OK is een Nederlandse organisatie die zich bezig houdt met het waarborgen van kwaliteit van huisvesting van onderwijs en kinderopvaing. Medewerker Marco van Zandwijk zal de Nederlandse aanpak van Ruimte-OK toelichten.


TNO Delft – Bas Knoll

Bas Knol (Ing.) zal uitleg geven over de ontwikkeling van een ventilatieplafond dat luchtkwaliteit en akoestiek combineert.

Deel dit artikel:

Onze partners