Akoestische impact van binnenisolatiesystemen

Mogelijke invloed van de aangebrachte binnenisolatie  op de gevelgeluidswering (links) en op de geluidsisolatie tussen vertrekken (rechts).

In het geval van een energetische renovatie kan het aanbrengen van een thermische binnenisolatie ter hoogte van de buitenmuren de geluidswerende prestaties van de buitenmuur ten aanzien van omgevingslawaai beïnvloeden en dit, zowel in positieve als in negatieve zin. Wat minder voor de hand ligt, en in de praktijk soms tot onaangename verrassingen kan leiden, is het feit dat diezelfde binnenisolatie eveneens de geluidsisolatie tussen twee aangrenzende langs de gevel gelegen vertrekken kan beïnvloeden. De voorzetwand moet dus oordeelkundig gekozen worden. Dit WTCB-artikel legt uit hoe. 

Impact op de gevelgeluidsisolatie

Het aanbrengen van een – thermische – binnenisolatie ter hoogte van de buitenmuren kan de geluidswering ten aanzien van omgevingslawaai soms verminderen. Deze vermindering is doorgaans echter verwaarloosbaar, vermits de transmissie voornamelijk via de zwakkere gevelelementen (vensters, rolluiken en ventilatieroosters) plaatsgrijpt. In aanwezigheid van een blinde gevel (gevel zonder openingen) in een sterk lawaaibelaste omgeving zal men niettemin aandacht moeten besteden aan de eventuele invloed van het binnenisolatiesysteem.

Een binnenisolatiesysteem (zie ook de WTCB-Dossiers 2013/4.14) bestaat uit een binnenafwerking van plaatmateriaal of pleister op een thermisch isolerende laag (doorgaans met een dampscherm en onderbroken door een stijl- en regelwerk ter bevestiging van het plaatmateriaal). Indien men een dergelijk binnenisolatiesysteem toepast op massieve muren, dan wordt er een massa-veersysteem gevormd. Bij blootstelling aan een zeer laagfrequente geluidsbelasting beweegt de binnenafwerking hierbij zoals de bestaande muur als één geheel. Indien de frequentie echter toeneemt, dan zal de binnenafwerking steeds sterker beginnen te trillen. Bij een bepaalde frequentie, die F 1 | Mogelijke invloed van de aangebrachte binnenisolatie op de gevelgeluidswering (links) en op de geluidsisolatie tussen vertrekken (rechts). Direct Direct f d f D F aangeduid wordt als de resonantiefrequentie fr [Hz], geraakt de voorzetwand in resonantie en treedt er een zeer sterke geluidstransmissie doorheen de ganse muur op.

Lees dit artikel verder op de website van het WTCB

Bron: WTCB
Deel dit artikel:
Onze partners