Ambulant Centrum Leuven in teken van comfort en efficiëntie

POLO Architects sleepte begin deze maand de Jo Crepain Prijs in de wacht in de categorie Innovatief Architectenbureau > 10 medewerkers. Eerder dit jaar liet het bureau zich ook al opmerken tijdens de MIPIM Awards, waar ze voor het Ambulant Centrum in Leuven, een project in samenwerking met AAPROG architecten, DETOO Architects en Studieburo De Klerck, een nominatie binnenhaalden in de categorie Best Healthcare Development.

Het UZ Leuven en de KULeuven bouwen samen aan de Health Sciences Campus Gasthuisberg. Met de voltooiing van het nieuw Ambulant Centrum is het ziekenhuis klaar voor de stijgende ambulante patiëntenzorg.

Deze vleugel, ontworpen door POLO Architects, DETOO Architects, AAPROG architecten en Studieburo De Klerck, bestaat uit vijf verdiepingen en breidt de bestaande polikliniek aanzienlijk uit. Beide gebouwen vormen samen het Ambulant Centrum vormen waarin zich consultatiediensten concentreren die voordien verdeeld waren over de verschillende campussen.

 

Concentratie consultatiediensten

De bouw van het nieuw Ambulant Centrum kadert in het ruimer architectuurmasterplan van het UZ Leuven. De drie bestaande campussen Gasthuisberg, Pellenberg en de Stadscampus zullen in de toekomst versmelten tot twee campussen: Health Sciences Campus Gasthuisberg voor alle acute zorgen en Campus Pellenberg voor revalidatie op universitair niveau.

 

Polikliniek opgebouwd vanuit praktische concepten

Een stuurgroep met de diensthoofden van de consultatiediensten bepaalden een aantal pijlers. Deze principes funderen het architecturale concept van de nieuwe vleugel.

 

concept 1 | voldoende daglicht

In een relatief gesloten schil trekken drie lichtcanyons daglicht binnen. De verdiepingshoge vides lopen van boven tot onder en zorgen voor voldoende daglicht op elk van de vijf verdiepingen. Ze lopen in het midden van het gebouw en vormen een natuurlijke scheiding tussen het backofficegedeelte en de wachtruimtes voor de patiënten.

 

concept 2 | gescheiden personeels- en patiëntenstromen

De vraag om de circulatiestromen en verblijfsruimtes voor patiënten en artsen strikt van elkaar te scheiden, leidde tot een heel rationeel en generisch plan dat een flexibel gebruik toelaat. De consultatieruimtes zijn geschikt rond drie lichtcanyons. Het zijn aangename ruimtes die baden in het daglicht. De circulatie van de artsen en het personeel gebeurt via passerelles in de vides, terwijl de patiënten de consultatieruimtes bereiken langs een gang aan de andere zijde.


concept 3 | generieke consultatieruimtes

Na heel wat denkwerk besliste de stuurgroep om te opteren voor twee verschillende types van consultatieruimte, één van 12 m² en één van 18 m². De boxen zullen zo uitgerust worden dat ze multifunctioneel zijn en gebruikt kunnen worden voor eender welke vorm van raadpleging.

 

concept 4 | one-stop principe

Met het one-stopprincipe wil UZ Leuven vermijden dat je als patiënt de ene dag binnenkomt voor een raadpleging en op een andere dag nog eens moet terug komen om een functiemeting of onderzoek te laten uitvoeren.
 

Healing environment

Met de nieuwe polikliniek mikt het UZ Leuven niet alleen op een efficiëntere patiëntdoorstroming en een vlottere interne werking. Minstens even belangrijk is het gevoel van de patiënten bij een bezoek aan het ziekenhuis. De term ‘healing environment’ in de zorgsector verwijst naar een omgeving die bijdraagt aan de fysieke, mentale en sociale gezondheid van de patiënt. Door een aangename setting te creëren ervaart een patiënt minder stress.

 

Over comfortstudies en testmodelkamers

Bij het ontwerp van de nieuwe polikliniek werd er niets aan het toeval overgelaten. Zo werden er eerst modelkamers gebouwd van de twee types consultatieruimtes om te testen of deze in de praktijk effectief bruikbaar waren als multifunctionele ruimte. Daarnaast werd er een uitvoerige comfortstudie uitgevoerd. De consultatieboxen zijn inpandig gelegen en hebben geen opengaande ramen.

Het ontwerp van het Ambulant Centrum staat in het teken van comfort en efficiëntie, zowel voor de patiënt als voor de zorgverlener. Zo is de beste zorg in de beste omstandigheden gegarandeerd.

Bron: POLO Architects

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage