Arcadis – Polo bouwden Coppenskazerne in Brasschaat om tot kantorenpark

De oude Coppenskazerne in Brasschaat werd onlangs omgebouwd tot een katoorkantoorproject waarin ook het financiecentrum gehuisvest is. Arcadis Belgium en Poponcini & Lootens stonden in voor het ontwerp.

De oude Coppenskazerne in Brasschaat werd onlangs omgebouwd tot een katoorkantoorproject waarin ook het financiecentrum gehuisvest is. Arcadis Belgium en Poponcini & Lootens stonden in voor het ontwerp.

Het Autonoom Gemeentebedrijf Brasschaat en de Groep Van Roey bundelden de krachten samen voor de renovatie van de Lt. Coppenskazerne. Het Autonoom Gemeentebedrijf Brasschaat bracht de gronden in, de gemeente Brasschaat legde het openbaar domein aan en de nv Van Roey Project trad op als projectontwikkelaar. 

    

 
De bestaande structuur van de kazerne werd zo veel mogelijk bewaard en vertaald naar de eisen van een hedendaags kantoorgebouw. De ontwerpers streefden een hoge beeldkwaliteit en uitstraling na met het oog op de imagoverstreking van de bedrijven. Dat vertaalde zich onder meer in een beeldkwaliteitsplan dat de krijtlijnen vastlegde voor het materiaalgebruik, de verlichting, de zitbanken, het groen,…
Het paradeplein werd ingericht als een aangenaam groen plein en fungeert als hart van de campus. Op de groene binnenplaats van het kazernegebouw werd een parkeergebouw gerealiseerd en verder werd er een nieuw bedrijvengebouw opgericht met ontwikkelingsmogelijkheden voor kmo’s en bedrijven uit de regio.

 

Regie der Gebouwen

De Regie der Gebouwen huurt zo''n 6000 m² kantoorruimte voor de financiediensten uit Brasschaat, Schoten, Wuustwezel, het controlecentrum Brasschaat-Wijnegem en de opsporingssectie Antwerpen-Rand. De Regie der Gebouwen zag erop toe dat de behoeften van de FOD Financiën bij de inrichting van de werkplekken werden beantwoord.

    


 
Bij de inplanting werden de diensten zoveel mogelijk functioneel gehergroepeerd en het gebouw bevat  een aantal troeven en voorzieningen die reeds gericht zijn op de toekomstige structuren. Zo werd de werkvloer op flexibele wijze ingedeeld en zijn de werkplekken ingericht met full ergonomisch meubilair. Het gebouw is uitgerust met een voice over IP telefonie en met een toegangscontrolesysteem.
 
Dankzij de scheiding van de front-office met de back-office zijn alle face to face - gesprekken met de klanten en/of belastingplichtigen op één plek samengebracht. De belastingplichtigen worden er ontvangen met een hoge graad van privacy. Er circuleert minder publiek in het gebouw en daardoor kunnen de personeelsleden zich zonder stoornis volledig concentreren op hun kerntaken.

 

    

 
Technische fiche financiecentrum
 
Eigenaar: Gemeente Brasschaat
Projectontwikkelaar: nv Van Roey Project sa
Huurder: Regie der Gebouwen
Gebruiker: FOD Financiën
Architect: THV Arcadis-PoLo (Poponcini & Lootens)
Beheer kazernegebouw: nv Campus Lt. Coppens
Beheer bedrijventerrein: nv Bedrijventerrein Brasschaat
Oppervlakte financiecentrum: circa 6000 m²
Oppervlakte kazernegebouw: 10 000 m² bruto vloeroppervlakte en 1,5 ha grond
Oppervlakte bedrijventerrein: 21 000 m² bruto vloeroppervlakte en 2,8 ha grond
62 parkeerplaatsen
Huurtermijn: 18 jaar
Jaarlijkse huurprijs: 639.699,00 EUR

 

 


 

Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners