Architecture Workroom Brussels gekroond tot Pioneer op Belgian Building Awards 2023

Van de vier architectuurcategorieën binnen de  Belgian Building Awards is de Pioneer Award de enige bekroning waarvoor men zich als ontwerper niet kandidaat kan stellen. Het is de jury die op zoek gaat naar een winnaar. En dit jaar viel de keuze op het innovatiehuis Architecture Workroom Brussels. Joachim Declerck en Roeland Dudal richtten de organisatie op in 2010 als aanjager van de noodzakelijke transitie naar een solidaire, duurzame en circulaire leefomgeving. Jurylid Tim Vekemans van het Antwerpse architectuur- en onderzoeksatelier RE-ST prijst Declerck, Dudal en hun medewerkers voor “de positieve en aanstekelijke energie waarmee ze burgers, overheden en ondernemers samenbrengen om te werken aan kwalitatieve veranderingen.”

Architecture Workroom Brussels is geen architectuurpraktijk in de klassieke betekenis van het woord. Het team zet projecten op, brengt coalities samen en werkt op die manier aan de maatschappelijke opgaven van morgen. Roeland Dudal: “We noemen onszelf een cultureel innovatiehuis voor de transformatie van de sociale en fysieke leefomgeving. Sinds meer dan tien jaar proberen we de ontwerppraktijk te vernieuwen om betere antwoorden te kunnen bieden op de uitdagingen die op ons afkomen.”

Joachim Declerck vult aan: “Toen we begonnen met Architecture Workroom Brussels hadden we het over een niche binnen de ontwerpsector, en dat heette toen “ontwerpend onderzoek”. Inmiddels zijn we tot de ontdekking gekomen dat ruimtelijk ontwerp bij de transformatie van onze samenleving echt in het midden van het bed ligt. Energietransitie, klimaatadaptatie, voedselvoorziening... Het zijn allemaal ruimtevragen. Maar dat betekent ook dat we gaandeweg steeds meer zijn beginnen samenwerken met andere actoren: beleidsmakers, ondernemers, experts, onderzoekers en vernieuwers op tal van domeinen.”

 

Contexten voor architectuur

De lijst van projecten waarmee Architecture Workroom Brussels ontwerpers, diverse stakeholders en beleidsmakers op sleeptouw namen is ondertussen eindeloos: Bouwen voor Brussel, Operatie Open Ruimte, Pilootprojecten Productief Landschap, The Ambition of the Territory, A Good City Has Industry... Declerck: “Via tentoonstellingen, voorbereidende en verkennende trajecten, en het begeleiden van pilootprojecten hebben we geprobeerd om het terrein klaar te maken voor al die nieuwe opgaven waar ontwerpers, bouwheren en besturen mee te maken krijgen.”

Dat de ontwerpers van Architecture Workroom Brussels zelf niet zozeer bouwen aan zichtbare realisaties dan wel aan “contexten voor architectuur” maakt dat ze binnen de  klassieke cultuur- en architectuursector soms iets minder in de spotlights staan. “Maar net daarom,” aldus Dudal, “geeft deze bekroning veel voldoening, als een erkenning voor het hele team.” Dat team ziet het verder uitbreken uit de eigen discipline en het leggen van verbindingen met andere disciplines als belangrijke springplank voor de volgende jaren. Het is een aanpak en visie die van Architecture Workroom Brussels volgens jurylid Tim Vekemans "een meer dan verdiende winnaar" maakt van deze Pioneer Award.

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage