ARKS en Cenergie ontwerpen eerste gebouw met negatief E-peil

Eerder belichtten we op VlaamseArchitectuur.be al het industriƫle complex van Hain Celestial Europe ook bekend als Lima in Aalter. Vandaag zoomen we in op het energieconcept van dit project. Het betreft hier immers het eerste kantoorgebouw met een negatief E-Peil. Om dit te realiseren schakelde ARKS architecten het studiebureau Cenergie in.

Eerder belichtten we op VlaamseArchitectuur.be al het industriële complex van Hain Celestial Europe in Aalter. Vandaag zoomen we in op het energieconcept van dit project. Het betreft hier immers het eerste kantoorgebouw met een negatief E-Peil. Om dit te realiseren schakelde ARKS architecten het studiebureau Cenergie in.

 

Situering 

Het project Lima te Aalter is een nieuwbouwkantoor met een bruto vloeroppervlakte van ca 1290 m². Het bouwprogramma bestaat zowel uit landschapskantoren en individuële kantoren, alsook uit diverse vergaderzalen, een labo, een refter en diverse nevenfuncties. De opdrachtgever wenste hierbij een performant kantoorgebouw dat aan alle hedendaagse comforteisen voldoet én had hierbij bovendien een gebouw voor ogen dat binnen de financiële ruimte zo duurzaam mogelijk moest geconcipieerd worden.
Om deze wensen te realiseren, ging de bouwheer, het Kortrijkse Kormaic Real Estate, in zee met het plaatselijke bureau ARKS architecten én de studiebureaus Technocon en Cenergie. Deze laatste legde zich toe op het uitwerken van de duurzaamheidseisen die de opdrachtgever voor ogen had.

    

Volgens Geert De Bruyn van het bureau Cenergie vormde het verzoenen van het duurzame aspect met het financiële plaatje de grootste uitdaging van het project. Het volledige gebouw was initieel gebudgetteerd als een low-cost industriebouwproject. De duurzaam bouwen maatregelen die een meerkost vertegenwoordigden, moesten onderworpen worden aan een kosten-batenanalyse om de financiële haalbaarheid te evalueren. Tijdens het ontwerp werd continu de TCO (total cost of ownership) bewaakt. Enkel bijkomende opties die zichzelf terugverdienen werden weerhouden.

 

E -9

Dit kantoorproject is vrij uniek omdat het E-peil negatief is, namelijk E -9. Dit betekent dat het gebouw energieactief of energieproducerend kan beschouwd worden wat betreft het gebouwgebonden energiegebruik (verwarming, ventilatie, koeling, verlichting...). Aangezien er meer energie geproduceerd wordt dan het gebouw nodig heeft, kan er zelfs ook een deel van de gebruikersgebonden energiebehoefte (computers, gebruiksapparaten...) gedekt worden. 

 

De hoge energieperformantie wordt in dit project gerealiseerd door een doordachte toepassing van de trias energetica. Zo wordt de energiebehoefte gereduceerd door optimale oriëntatie en zonering, doorgedreven isolatie (K 29), een goede gebouwluchtdichtheid (n50 < 3 h-1) en warmterecuperatie op de ventilatie. De koeling gebeurd hoofdzakelijk op passieve wijze via Hybride Ventilatie. Bovendien zorgt een PV-installatie van 107 kWp voor de elektriciteitsproductie. Op die manier kan het “duurzaam bouwen” op zich beschouwd worden als de rode draad in het ontwerpproces.

 

    
 

In de voorontwerpfase werd overigens een uitgebreide energieconceptstudie uitgevoerd om een gefundeerde keuze te kunnen maken inzake ambitieniveau duurzaam bouwen. De toepassing van passieve koeling via Hybride Ventilatie vroeg bijzondere aandacht van de ontwerpers omdat het toegankelijk maken van thermische massa en het mogelijk maken van luchtstromen doorheen het gebouw immers een belangrijke impact hebben op het gebouw.

(Foto's: Valerie Clarysse - Beeldpunt


     

 

Projectgegevens:
Naam van het project: Lima Aalter
Ligging: Groendreef 101, 9880 Aalter
Opdrachtgever: Korimco NV (Kortrijk)
Eindgebruiker: Lima Natuurvoeding (Aalter)
Ontwerper: ARKS Architecten ( Rudy Slabbinck, Aalter)
Studiebureau: Cenergie cvba (Berchem)
Hoofdaannemer: Dedeyne Contruct NV (Waregem)
aannemer HVAC –Saniatir: Naessens HVAC bvba (Waregem)
Elektriciteit: Ceratec Electrotechnics NV (Ploegsteert)
Start bouwwerken: 1-5-2009
Einde bouwwerken: 1-10-2009
Investeringsbedrag: 1.550.000,00€

Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners