ASSA ABLOY Opening Solutions Benelux behaalt ISO 9001 en VCA-certificering

Henri Nijland, QA EH&S Manager voor de Benelux bij ASSA ABLOY: "Voortaan valt zwart op wit te bewijzen dat ASSA ABLOY Opening Solutions kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid hoog in het vaandel draagt."

ASSA ABLOY Opening Solututions heeft een ISO 9001-certificering behaald voor zijn vestigingen in Wemmel, Nieuwpoort en het Nederlandse Raamsdonksveer, de internationale kwaliteitsnorm die garandeert dat een organisatie werkt aan de toepassing van effectieve principes voor kwaliteitsmanagement en continue verbetering. ASSA ABLOY Raamsdonksveer kreeg daarnaast ook een VCA-certificaat, wat aantoont dat de vestiging in staat is risicovolle operationele werkzaamheden op een veilige en gezonde wijze uit te voeren. “Klanten hechten er terecht steeds meer belang aan dat je die certificaten kun voorleggen”, vertelt QA EH&S Manager voor de Benelux bij ASSA ABLOY Henri Nijland. “Maar dat is lang niet onze enige drijfveer geweest.”

“De ISO 9001-certificering is een wereldwijd erkende kwaliteitsnorm die garandeert dat wij een goed kwaliteitsmanagementsysteem hebben, wat betekent dat wij constant werken aan de verbetering van onze klantgerichtheid, de betrokkenheid van onze werknemers, goed leiderschap binnen ons bedrijf, onze procesbenadering en gebaseerde besluitvorming”, verduidelijk Henri Nijland. “VCA gaat dan weer over veiligheid op de werkvloer. Maar dan extern: het VCA-certificaat garandeert onze klanten dat onze mensen in veilige omstandigheden werken wanneer zij bij hen een installatie of onderhoud gaan uitvoeren.”


Preaudit en dan naar SKG-IKOB

Henri legt uit welke inspanningen ASSA ABLOY (nog) moest doen om beide certificeringen te behalen. “In een werkgroep hebben we grondig bestudeerd aan welke normeisen die ISO 9001 en VCA opleggen we met ons bedrijf al voldeden. Die normen behelzen de kernwoorden die ik net beschreef. Vervolgens hebben we bekeken hoe we die konden vastleggen in een kwaliteitsmanagementsysteem.”

“Eigenlijk voldeden we al aan veel van die normeisen, alleen komt het er dus op aan die zaken duidelijk te omschrijven. Toch liepen we ook nog aan tegen dingen die we nog niet goed genoeg hadden geborgd. Zo hadden we bijvoorbeeld nog geen periodieke goede leveranciersbeoordeling opgesteld. Ook andere wat ik zou noemen gaten in de kaas hebben we vastgesteld middels een goede beschrijving.”

Toen die opdracht klaar was, deed ASSA ABLOY samen met een externe adviseur een soort preaudit. “Om na te kijken of alles afgedekt was om voor de certificeringen te kunnen gaan”, aldus Henri. “Uit de preaudit kwamen nog enkele aandachtspunten naar boven, waarna we de puntjes op de i hebben gezet en contact zochten met SKG-IKOB, een Nederlandse certificeringsorganisatie voor zowel ISO 9001 als VCA. Die heeft met ons een planning opgesteld om samen alle processen in de entiteiten in Wemmel, Nieuwpoort en Raamsdonksveer te evalueren. Dat proces duurde van maart tot mei. De rapportage van SKG-IKOB heeft dan finaal geleid tot de ISO 9001-certifincering voor de drie vestigingen en het VCA-certificaat voor de entiteit in Raamsdonksveer.”


Kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid

De meerwaarde van beide certificeringen voor het bedrijf overlapt volgens Henri in grote mate met die voor de klant en is volgens hem samen te vatten in een aantal punten. “Zo is er voortaan zwart op wit bewijs dat wij kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid hoog in het vaandel dragen. Daarnaast zorgt de externe audit nodig voor het behalen van die certificeringen ervoor dat je je processen optimaliseert en zo zorgt voor een hoger bedrijfsrendement, doordat je een duidelijke structuur in je processen en communicatie vastlegt. Daardoor worden problemen voortaan tijdig gesignaleerd en verhoog je uiteraard ook de kwaliteit van je diensten. Je medewerkers worden er zich door de certificeringen ook bewuster van dat kwaliteit vooropstaat. Al het voorgaande zorgt ten slotte ook voor meer klanttevredenheid en een beter bedrijfsimago. En voor die betere klanttevredenheid doe je het uiteindelijk.”

Volgens Henri stellen klanten het beschikken over de nodige certificeringen steeds vaker als eis. “Het is niet onze enige drijfveer, maar we zijn er wel vrij zeker van dat als we beide certificeringen niet zouden hebben, we marktaandeel zouden kunnen verliezen. Met name wat VCA betreft, een certificering die voorlopig overigens enkel van toepassing is in Nederland, zien we dat. Als je die certificering niet hebt, zal het steeds lastiger worden om opdrachten binnen te halen.”

Zowel de ISO 9001- als de VCA-certificering is drie jaar geldig. “Na de initiële certificeringsaudit worden we elk jaar opnieuw geaudit, waarna er in het derde jaar een hercertificering volgt”, besluit Henri.

Deel dit artikel:
Onze partners