Awg en OKRA mogen Wetteren aan de Schelde bouwen

Vandaag gaapt tussen de markt van Wetteren en de oevers van de nabijgelegen Schelde het verlaten bedrijventerrein De Witte. Het Schelde-Landschapspark – dat is een samenwerking tussen 15 gemeentes en het studiebureau Euro Immo Star – schreef een internationale ontwerpwedstrijd uit. Vers van de pers kunnen we u melden dat Awg architecten van onder andere voormalig Vlaams Bouwmeester bOb Van Reeth en OKRA landschapsarchitecten als winnaars uit de bus kwamen.
Vandaag gaapt tussen de markt van Wetteren en de oevers van de nabijgelegen Schelde het verlaten bedrijventerrein De Witte. Het Schelde-Landschapspark – dat is een samenwerking tussen 15 gemeentes en het studiebureau Euro Immo Star – schreef een internationale ontwerpwedstrijd uit. Vers van de pers kunnen we u melden dat Awg architecten van onder andere voormalig Vlaams Bouwmeester bOb Van Reeth en OKRA landschapsarchitecten als winnaars uit de bus kwamen.
Het stedenbouwkundig plan voor Wetteren aan de Schelde


Over de herbestemming van deze omvangrijke site in het hart van de gemeente wordt al geruime tijd nagedacht. “Het belang van deze plek en de uitdagingen om die te herwaarderen, zijn groot,” vertelt burgemeester Pardaen, “we zijn dan ook niet over één nacht ijs gegaan om dit waardevolle stadsdeel te herbestemmen.” De belangstelling was groot: niet minder dan 23 gereputeerde architectenbureaus uit binnen- en buitenland schreven zich in. Vier onder hen mochten een gedetailleerd voorstel uitwerken.


Terras aan de Schelde

“Er is een duidelijke winnaar”, aldus projectcoördinator Geert Haentjens. Over de keuze van de winnende bureaucombinatie – awg architecten (Antwerpen) van onder andere voormalig Vlaams Bouwmeester bOb Van Reeth en OKRA landschapsarchitecten (Utrecht, Nederland) – is de jury, met onder andere Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen, het unaniem eens. Het ontwerp van deze bureaus reikt de beste oplossingen aan voor de uitdagingen die in de wedstrijdopdracht zijn omschreven.
Een eerste uitdaging is het herstellen van de band met de Schelde. Een tweede het versterken van de verbinding tussen de plaatsen die al eeuwenlang bepalend zijn voor de ruimtelijke structuur van Wetteren: de aanlegkade (de Aard), de Markt en de hoofdstraat naar het hinterland. Daarom trekken de architecten de Markt achter de Sint-Gertrudiskerk door tot aan de Scheldeoever. Aan de waterkant richten zij een kantoorgebouw op voor publieke diensten (bijv. het gemeentebestuur, toeristische diensten of de post).

Naar dat gebouw zullen vele Wetteraars en toeristen de weg vinden, niet alleen om de diensten te bezoeken die er huizen, maar ook om te genieten van het uitzicht op de Schelde. “Op de as die het historische gemeentehuis op de Markt met het nieuwe kantoorgebouw verbindt, maak je een boeiende wandeling langs de historische kerk en de nieuwe gebouwen”, vertelt bOb Van Reeth. “Een wandeling die eindigt op een uitzichtpunt met spectaculaire panorama’s over de Schelde”, vult Wim Vooght, vennoot bij OKRA landschapsarchitecten, aan.


    
Projectgebied voor en na de realistatie van Wetteren aan de Schelde


Torens in dialoog

Het ontwerp slaagt ook met verve voor de opdracht om een sterke identiteit te creëren voor de unieke plek die de projectsite is. Het nieuwe plein dat op hetzelfde niveau ligt als de Markt, vormt een opmerkelijke sokkel voor fraai vormgegeven gebouwen. Eén van die gebouwen reikt zo hoog als het schip van de kerk. “Zo ontstaat een boeiende dialoog tussen de historische kerk en het nieuwe”, oordeelt de jury.

Opdat de nieuwe gebouwen goed zouden inpassen in de omgeving, zijn weloverwogen keuzes gemaakt voor de bouwmaterialen en de inplanting. De bakstenen van de sokkel en het kantoorgebouw stemmen overeen met die van de kerk. Aan de rand van het project sluiten lagere bouwvolumes met appartementen en rijhuizen aan op de bestaande. Bovendien zijn alle gebouwen zo ingeplant, dat zij veel ruimte laten voor groen. Het nieuwe plein wordt samen met de aangrenzende Dekenijtuin een uitnodigende publieke ruimte.
De herontwikkelde site zal vlot bereikbaar zijn. In de sokkel vinden meer dan driehonderd auto’s een parkeerplaats. Dat is ruim voldoende voor de bewoners van de honderd twintig appartementen en rijwoningen en voor de gebruikers en bezoekers van het kantoorgebouw. Bovendien komt er in het verlengde van het nieuwe plein een voet- en fietsbrug die de verouderde aan de Aard vervangt. Zo wordt de nieuwe verbinding tussen het gemeentecentrum en de Schelde doorgetrokken naar Overschelde. Het terras-aan-de-Schelde wordt een belangrijk knooppunt in het fietsnetwerk en een toeristische trekpleister.


Trein op de sporen

“Dit ontwerp is nog niet af,” beklemtoont Haentjens, “dit voorontwerp wordt de volgende maanden verder uitgewerkt.” Zo zal er nog worden gesleuteld aan de uiteindelijke bouwvolumes. Bovendien wordt met mogelijke geïnteresseerde huurders of kopers van het kantoorgebouw verder van gedachten gewisseld over de concrete invulling ervan. Voor de nieuwe voet- en fietsbrug tenslotte, organiseert de eigenaar ervan, dat is het Agentschap Waterwegen en Zeekanaal, een afzonderlijke architectuurwedstrijd.
Volgend jaar worden het gedetailleerde plan en de bouwaanvraag afgewerkt, zodat in 2013 het bouwen kan starten. Het volledige bouwtraject zal vier jaar duren, maar in 2015 al wordt een eerste, belangrijke fase afgewerkt. Dan worden de sokkel met de parkeergarage en daarbovenop het kantoorgebouw en de eerste woningen opgeleverd. “Over de invulling van de terreinen De Witte is lang gewikt en gewogen, maar nu is een duidelijke keuze gemaakt. Hoe deze belangrijke site in onze gemeente er in de toekomst uit zal zien, staat nu in grote lijnen vast,” besluit burgemeester Pardaen, “de trein is aan het rollen”.

Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners