B wint wedstrijd voor ontwerp masterplan hoofdsite OCMW Elsene

B-architecten en B-city hebben de wedstrijd gewonnen voor de reorganisatie en herontwikkeling van de hoofdsite van het OCMW van Elsene. Samen met ALTSTADT, Suède 36, Idea consult, Bopro, Bollinger-Grohmann en Eubelius zal het team van architecten instaan voor de opmaak en opvolging van een masterplan dat de stedenbouwkundige en landschappelijke ontwikkeling van deze site moet definiëren. Het masterplan vormt de eerste opdracht binnen een raamcontract dat loopt over een periode van 15 jaar.

Het OCMW van Elsene wil het grote bouwblok reorganiseren waarvan het eigenaar is en waar ook de hoofdzetel is gevestigd. De site is gelegen op een hellend terrein met een zeer uitgesproken topografie en vormt het scharnierpunt van verschillende wijken met elk hun eigen geschiedenis en sociologie. Vanaf de tweede helft van de 19e eeuw tot nu is ze in verschillende fasen verstedelijkt. De eerste gebouwen van het ziekenhuis werden gebouwd in de vorm van een kam, volgens de logica van de hygiënisten uit die tijd. Daarna volgden enkele art-decogebouwen, waarvan sommige onbetwistbare erfgoedwaarde hebben. Sinds de jaren 1980 kwamen er verschillende grote gebouwen bij, zoals het ziekenhuis van Etterbeek-Elsene en de uitbreidingen ervan, alsook een rusthuis. Het resultaat is een chaotisch bouwblok zonder stedelijke samenhang. Bovendien bevinden meerdere gebouwen zich in ernstige staat van verval.

Het ontwerpteam zal instaan voor de opmaak en opvolging van een masterplan dat de stedenbouwkundige en landschappelijke ontwikkeling van de site moet definiëren, op basis van een programma met drie krachtlijnen.

Ten eerste dient de OCMW-administratie een nieuw en efficiënt onderkomen te vinden om de diensten voor hun gebruikers te verbeteren. Nieuwe, door het OCMW beheerde woningen voor jongeren en ouderen en een dagcentrum vormen een tweede programmatische pijler. Daarnaast zal er ruimte gecreëerd worden voor een 100-tal woningen, waardoor voldaan kan worden aan de vraag naar openbare huisvesting die in de gemeente Elsene enorm groot is.

Het doel is om een wijk in al haar aspecten te ontwikkelen, die een verbindende factor vormt tussen de omliggende wijken. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan milieu en landschap, waardoor het project een voorbeeldfunctie zal vervullen. Zo wordt het ‘Referentiekader Duurzame wijken – Be Sustainable’ als een in het bestek geïntegreerde tool gebruikt.

Deze studie gaat vooraf aan de ontwikkeling van een of meer latere architectuurprojecten.

Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners