BBA 2023 / 3-2-1 Façade: drie woonentiteiten op twee kavels (BULK architecten)

Op een dubbel kavel in Deurne ontwierp BULK architecten een groot huis met drie woonentiteiten voor twee verschillende opdrachtgevers. Eén van de opdrachtgevers woont in de grondgebonden gezinswoning aan de tuin. De twee compacte appartementen erboven worden verhuurd.

De woning ligt in een typische 20e-eeuwse Antwerpse woonstraat: fraaie eengezinswoningen in protomodernistische of art-deco stijl in lage dichtheid en met grote tuinen. Het doel van het project: een ruimtelijke interessante puzzel maken van verspringende verdiepingen, een vide, een bijzonder trappenhuis en fijne dakterrassen.

Een dankbare conditie is de stedenbouwkundige verspringing van de voorgevellijn die op de dubbele kavel wordt opgelost met een doorgang naar de collectieve tuin. De gevels van het groot huis doen mee met de buren met mooie afgeronde hoeken, een paar erkers en een luifel. Alle woningen hebben een grondgebonden ingang, waardoor de terrassen en het trappenhuis teruggetrokken liggen ten opzichte van de straat. Hierdoor zijn ze nauwelijks zichtbaar.Verspringing gevel

De kavel bestond uit twee kadastrale percelen. Een bijzondere conditie van de bouwplaats is de verspringing van de naburige woningen ten opzichte van elkaar. De woningen aan de linkerzijde van de kavel liggen direct tegen de rooilijn zonder voortuinstrook. De woningen aan de rechterkant liggen vier meter naar achteren waardoor de bebouwing wijkt voor een voortuinstrook. Deze stedenbouwkundige conditie spiegelt zich aan de overzijde van de straat. BULK architecten speelt in het ontwerp hierop in.

De verspringing van de voorgevel situeert zich halverwege de breedte van het perceel en is uitgewerkt tot een ‘afgeronde hoek’. De ronde gevel ligt recht tegenover de verspringing aan de overzijde van de straat en wordt ingezet als architectonisch element. Een groot gebogen raam geeft zicht op de straat en zorgt voor een volwaardige voorgevel. Een grote erker aan de terugliggende gevel doet mee in het straatbeeld.

Daarnaast ligt de verspringing van de achtergevel op voldoende afstand van de linkerbuur. Het architectenbureau koos er dan ook bewust voor om ruim afstand te houden van de perceelsgrens. Hierdoor ontstaat er een royale doorgang naar de achtertuin waar je snel het daglicht ziet. De ramen liggen discreet ten opzichte van elkaar en de buren om meer privacy te genereren.

 

Samengevoegde kavels

De opdrachtgevers kozen ervoor om drie wooneenheden te bouwen op twee samengevoegde kavels. Dit zorgde voor een contrast met de overheersende bebouwing in de straat. Het architectenbureau kreeg de kans om de dichtheid op te voeren en meer mensen de kans te geven om in de stad te wonen en te genieten van een fijne tuin. Tegelijkertijd blijft de ruimtelijke impact van de ontwikkeling niet groter dan wanneer er één wooneenheid per kavel werd gerealiseerd.

Door een rationele opbouw van de structuur en de geïntegreerde aanpak van technieken vermijdt de architect extra kosten op zowel korte als lange termijn. De keuze viel op beproefde materialen en basisprincipes voor het omgaan met water, lucht, warmte en koude. Daarnaast legde de architect ook de focus op isolatie en luchtdichtheid, afgestemd op de bewoner. De techniciteit van de installaties mag de capaciteiten van de bewoners niet te boven gaan. Eenvoud blijft belangrijk.

Deel dit artikel:
Onze partners