BBA 2024 / Student Award – Green & Blue: Klimaat Ring (Justine Van Miegroet)

De versnippering van Vlaanderen staat centraal in de maatschappelijke discussie. Elke dag wordt meer en meer open ruimte ingenomen en verder versnipperd. Met het project ‘Klimaat Ring’ richten Justine Van Miegroet en haar medestudenten aan Universiteit Antwerpen, Lars Vermeulen, Manon Goedefroo, Jordi Talboom en Sarah Van der Bijl, zich op de kwaliteit van de aanwezige open ruimte, met specifieke aandacht voor de stadsrand van Antwerpen.

In het Groenplan van de stad Antwerpen werden enkele ontbrekende schakels geïdentificeerd. De ringparken vormen een groene omringende structuur rondom de stad, terwijl verschillende groene corridors uitwaaieren. Hier ziet Justine Van Miegroet en haar team een kans om een tweede ring rond Antwerpen te creëren, namelijk de Klimaat Ring. Om deze extra groene ring te realiseren, hebben ze een instrumentarium ontwikkeld in de vorm van de Klimaat Ring toolbox.

Klimaat Ring toolbox

De toolbox fungeert als een instrument dat op een gestructureerde en hoogwaardige manier de groengebieden verbetert en met elkaar verbindt, met als uiteindelijk doel een Klimaat Ring te creëren rondom de stad Antwerpen. Binnen deze toolbox worden diverse maatregelen ingezet binnen vier thema’s: “Robuust watersysteem”, “Versterken van natuur”, “Actieve verbindingen” en “Creëren van een aantrekkelijke leefomgeving”. Deze thema’s dragen bij aan de verbetering van de levenskwaliteit door het aanbrengen van veranderingen in de omgeving.

Projectgebied Schoten

Justine en haar medestudenten werken binnen hun opleiding rond de gezonde en klimaatrobuuste stadsrand van Antwerpen met de komst van het complexe project A102. Hiervoor hebben ze een casestudy uitgewerkt in Schoten. Door diverse ingrepen beogen ze de reservatiestrook op een duurzame manier te benutten en zo bij te dragen aan een verbeterde leefomgeving voor Schoten. Dit alles maakt de Klimaat Ring in Schoten tot een duurzaam concept dat niet alleen anticipeert op de huidige ecologische uitdagingen, maar ook bijdraagt aan het creëren van een veerkrachtige en aantrekkelijke leefomgeving voor mens, flora en fauna.

Green & Blue

Het projectgebied kampt met aanzienlijke waterproblemen, waaronder zowel overstromingen als verdroging van de natuur. Het doel van Justine en haar team is om deze problemen aan te pakken door de historische natte natuur te herstellen en waterbuffers aan te leggen, waardoor nieuwe habitatgebieden ontstaan.

Ondanks de aanwezigheid van veel groen in het projectgebied, is het aanzienlijk versnipperd door verschillende private eigendommen, waaronder diverse kasteeldomeinen. Om de versnippering voor flora en fauna tegen te gaan, streven de studenten naar beheersovereenkomsten, zoals het vervangen van hekken rondom kasteeldomeinen door struwelen.

Tenslotte heroverwegen ze de huidige situatie van de Borgeindstraat, met de intentie om deze om te vormen tot een trage weg, met uitzonderingen voor hulpdiensten en openbaar vervoer. Het BFF (bovenlokaal functioneel fietsnetwerk) is ook opgenomen in dit plan, waarbij gestreefd wordt naar actieve verbindingen in de Antwerpse stadsrand.

Bron: Justine Van Miegroet
Deel dit artikel:
Onze partners