(Be)leefbare Schelde: nieuwe routes, bezoekerscentra en beleefplekken voor Scheldedelta

Het Interreg Vlaanderen-Nederland-project (Be)Leefbare Schelde brengt bijna 10 miljoen euro naar de Scheldedelta, maakte gedeputeerde An Vervliet van de provincie Oost-Vlaanderen bekend. Het betrekken van bewoners en belanghebbenden staat centraal in het initiatief. Met zowel bestaande als nieuwe bezoekerscentra, uitgezette routestructuren en boeiende beleefroutes, zal het verhaal van het heden, verleden en de toekomst van het gebied als één geheel aan bezoekers worden gepresenteerd. De partners achter het project streven ernaar de herkenbaarheid en toegankelijkheid van de Scheldedelta als een samenhangend gebied te vergroten.

Het Schelde-estuarium is een unieke geologische eenheid, die de grensstreek tussen Nederland en Vlaanderen verbindt. De streek heeft een gemeenschappelijke ontstaansgeschiedenis én dezelfde uitdagingen voor de toekomst. In het project (Be)leefbare Schelde onderzoeken kennisinstellingen, overheden, organisaties en bedrijven hoe je door samen te werken het Geopark Schelde Delta gebied beter kunt profileren als een duurzame, toeristische topbestemming. De invloed van het water, de bodem, natuur en rol van de mens in het gebied… de grensregio heeft ontzettend veel te bieden voor bewoners en bezoekers.

 

Verenigde Naties

Het overkoepelend doel van (Be)Leefbare Schelde is om deze-regio toeristisch anders en duurzaam te ontwikkelen. Dit moet de duurzame, sociale en culturele ontwikkeling van het Unesco Global Geopark Schelde Delta versnellen. Dit is volledig in lijn met de visie van de UNWTO, de Organisatie van de Verenigde Naties die zich bezighoudt met Internationaal Toerisme. Het is nù tijd voor nieuwe en innovatieve oplossingen, klinkt het daar. De UNWTO benadrukt de behoefte aan meer en beter gerichte investeringen om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen te behalen. Dit is de routekaart van de VN voor een betere wereld in 2030.

 

Verbinding

Betrokkenheid van bewoners en belanghebbenden staan hierbij centraal. Met bestaande en nieuwe bezoekerscentra, routestructuren en beleefroutes wordt het verhaal van het heden, het verleden en de toekomst van het gebied als eenheid aan bezoekers getoond. Hiermee willen de partners de herkenbaarheid en beleefbaarheid van de Scheldedelta als één gebied vergroten. De bewoners gaan zich hierdoor ook meer verbonden voelen met het gebied. Het toeristische aanbod in de regio wordt vergroot. En het aanbod zal naar elkaar doorverwijzen.

 

Duurzaam

Het project zet in op duurzaamheid om de klimaatverandering tegen te gaan en wil inclusiviteit bevorderen. Hiermee draagt ‘(Be)leefbare Schelde’ op verschillende niveaus bij aan de verduurzaming en spreiding van het toerisme.

 

22 partners

Het consortium achter ‘(Be)leefbare Schelde’ bestaat uit 22 partijen. De samenwerking tussen onderwijs, onderzoek, overheid en ondernemers moet worden bevorderd tijdens het project. HZ University of Applied Sciences is penvoerder. Andere partners zijn: Thomas More Mechelen-Antwerpen, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN), Belgische Geologische Dienst (BGD), Provincie Antwerpen, Provincie West-Vlaanderen, Provincie Oost-Vlaanderen, Provincie Noord-Brabant, Provincie Zeeland, Stichting Nationaal Museum Watersnood 1953, Stad Sint-Niklaas, Stad Oostende, Gemeente Rumst, Gemeente Puurs-Sint-Amands, Gemeente Borsele, Gemeente Reimerswaal, Gemeente Tholen, Gemeente Kapelle, Gemeente Bergen op Zoom, Vrijbuiter VOF, Toerisme Oost-Vlaanderen, Westtoer en Beheersstichting Zuidwaterline Alliantie.

Bron: Geopark Schelde Delta
Deel dit artikel:

Onze partners