Belgische Prijs voor Architectuur en Energie: Lofts Rodebroek van Volt Architecten

Blij als een kind dat maar al te graag in z’n zelfgebouwde woning zou wonen, zo reageerde Steven Verbeke van Volt Architecten voor onze camera op de uitreiking van de Belgische Prijs voor Architectuur en Energie. Samen met z’n drie medevennoten verbouwde hij onder de vlag ‘Volt Architecten’ een oude textielfabriek tot een speels en onconventioneel woon-werkvolume. Voor deze mooie architecturale verwezenlijking kreeg het collectief een welverdiende architectuurprijs in de categorie ‘Meergezinswoningen’.
Blij als een kind dat maar al te graag in z’n zelfgebouwde woning zou wonen, zo reageerde Steven Verbeke van Volt Architecten voor onze camera op de uitreiking van de Belgische Prijs voor Architectuur en Energie. Samen met z’n drie medevennoten verbouwde hij onder de vlag ‘Volt Architecten’ een oude textielfabriek tot een speels en onconventioneel woon-werkvolume. Voor deze mooie architecturale verwezenlijking kreeg het collectief een welverdiende architectuurprijs in de categorie ‘Meergezinswoningen’.

Speelse groepswoning

Het project omvatte de herbestemming van een negentiende-eeuwse textielfabriek tot een gebouwengeheel dat plaats biedt aan zes woningen, een atelier, twee kantoorruimtes en enkele gemeenschappelijke buitenruimtes. Een aantal karakteristieke onderdelen van het oorspronkelijk volume (bakstenen, de dakenstructuur, …) werden behouden en geven het geheel een industrieel tintje. De grote hallen werden opgedeeld in een aantal blokken die zich op een eigen karakteristieke manier verhouden tot de andere eenheden. Het concept van ‘groepswonen’ krijgt verder vorm door de aanwezigheid van een binnenstraat.Veel overleg met bouwheren

De realisatie van Lofts Rodebroek verliep in verschillende stappen. In een eerste fase werkte Volt Architecten in samenspraak met de bouwheren een totaalconcept uit waarbij de mogelijkheden van de site werden onderzocht, toetste het een aantal mogelijke opdelingen en invullingen en bracht het de bouwfysische toestand van het gebouw in kaart. De tweede fase van het project bestond uit het opstellen van een volledig uitvoeringsdossier voor de skeletstructuur van de gebouwen en de buitenruimtes. De grote uitdaging hierbij was het ontwikkelen van een sterk totaalbeeld dat de nodige vrijheid liet voor een verder invulling van de verschillende ruimtes. Niet alle eindgebruikers en concrete bouwprogramma’s waren immers al bekend, dus een beetje flexibiliteit was zeker aangewezen. Gelijktijdig met de uitwerking van de casco-fase werden in een derde fase een aantal woningen en een kantoorruimte verder uitgewerkt en ingepast in de totaalstructuur.

 


Steven Verbeke (Volt Architecten) licht het Lofts Rodebroek-project toe voor de Architectura-camera.    

Deel dit artikel:
Onze partners