Beschermde Jubelfeestbrug op Thurn & Taxis-site krijgt volledige renovatie

De stedenbouwkundige vergunning voor de volledige renovatie van de Jubelfeestbrug over het Thurn en Taxispark werd afgeleverd. In juli 2021 sloten het Brussels Gewest en de NMBS een samenwerkingsakkoord af om deze beschermde spoorwegbrug, die eigendom is van de NMBS, te vernieuwen. De Jubelfeestbrug heeft een grote erfgoedwaarde, maar moet grondig gerenoveerd worden. Het akkoord voorziet een gedeelde financiering tussen de NMBS en urban.brussels. Na de renovatie zal het Brussels Hoofdstedelijk Gewest definitief eigenaar en beheerder van de brug worden. De werken starten in de komende maanden en zullen ongeveer anderhalf jaar duren

De Jubelfeestbrug, oorspronkelijk de Monumentale Brug genoemd, werd in 1904 gebouwd voor de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) bij de aanleg van de Jubelfeestlaan en de Emile Bockstaellaan. De brug overbrugde de spoorweg vanuit Thurn & Taxis. In 2007 kreeg de brug de bescherming als monument.

Renovatie brug

Concreet zullen de brug en de structuur ervan worden gerenoveerd met het oog op de hedendaagse gebruiken en het erfgoedbehoud. De visueel belangrijke elementen, die in de loop der jaren verdwenen zijn, zullen op een hedendaagse manier worden geïntegreerd. Ook het 80 meter lange hoofdbrugdek zal worden vervangen. De onderdelen in prefabbeton worden weggenomen en vervangen door een nieuw structureel brugdek dat uit een metalen plaat bestaat.

verbeterde Mobiliteit

Om de mobiliteit te verbeteren komt er voor elke vervoerswijze een eigen regeling om de veiligheid en het comfort van alle gebruikers van de brug te garanderen. Elk vervoerstype krijgt zijn eigen ruimte, het tweerichtingsverkeer voor auto's op het centrale gedeelte blijft behouden. Aan weerszijden van de weg komt er een afgescheiden eenrichtingsfietspad met een breedte van meer dan twee meter. Voetgangers kunnen gebruikmaken van een breed voetpad met houten ondergrond.

Aangezien de huidige borstweringen niet de oorspronkelijke zijn, zullen ze samen met het volledige bovenbrugdek worden weggenomen. De nieuwe modellen lijken onder meer qua hoogte, structuur en wapeningsnet op de oorspronkelijke. Ze zullen stijlen en een leuning met een reglementaire hoogte hebben. Zo komt het uitzicht op het park vrij. De veiligheidsafrastering bestaat uit een wapeningsnet met inoxgaas. Via stijlen van ongeveer 2,5 meter hoog, op dezelfde afstanden verdeeld als de oorspronkelijke hoofdmasten, krijgt de ruimte zijn vroegere fictieve grenzen terug en komt de oorspronkelijke structuur weer tevoorschijn.

historische verlichting

De historische verlichting, die bijdroeg ​aan de monumentaliteit en grootsheid van de brug, is vandaag verdwenen. Gelukkig maakt het wel terug deel uit van het project. Er komt opnieuw verlichting met een hedendaagse herinterpretatie van de structuur en lichtbollen en met respect voor de geometrische indeling van vroeger. Ze zullen op dezelfde plaatsen staan als vroeger en ook hun aantal zal gelijk zijn. Ze dienen als nachtverlichting, die voor een optimale zichtbaarheid voor iedereen versterkt zal worden met verlichting aan de banken en borstweringen.

Urban.brussels en de NMBS financieren beiden de helft van de werken, die op 8 miljoen euro worden geschat. De spoorwegoperator zal het bouwheerschap op zich nemen. Na de renovatie neemt het gewestbestuur Brussel Mobiliteit de Jubelfeestbrug voor een symbolische euro over en ​ wordt het de nieuwe eigenaar en beheerder.

Deel dit artikel:
Onze partners