BOEKRECENSIE (Filip Canfyn). Van groei naar grens: Ruimteneutraliteit en bouwshift als doelstellingen van duurzaam landgebruik

Een doctoraatsproefschrift in boekvorm lezen, dat wordt ploegen, zeker als een problematiek met zoveel amplitude en complexiteit bestudeerd wordt. Dat is enerzijds. Anderzijds is de wijsheid van mijn grootmoeder, die zei: “Een feest is een geseling waard.” Peter Lacoere maakt met zijn erudiet werk alvast die enerzijds én anderzijds waar.

De hamvraag is: hoe raken we aan NNLT (no net land take of geen bijkomend ruimtebeslag meer) tegen 2050 (of 2040)? De auteur zoekt een gedegen antwoord, vertrekkend vanuit een globaal beeld, dat via de empirie van pionierlanden zichzelf verdicht tot de case Vlaanderen. En dan komt een andere wijsheid op de proppen: kennis van zaken door minutieus onderzoek leidt niet tot optimisme.

Peter Lacoere toont breedvoerig aan dat ‘grond’ nooit de materie van ruimtelijke ordening was maar het object van een valorisatiedrang van al dan niet vermeende eigendoms-, ontwikkelings- en bouwrechten, ten koste van natuur, bos, landbouw, ten nadele van ons voortbestaan op termijn. De klimaatopwarming is een gevolg van een overmatige ruimteconsumptie vanuit een welvaartzucht, die zeker niet met zogenaamde ‘groene groei’ zal gekeerd worden. Bovendien, wie zich nog geroepen voelt om luidkeelse verklaringen af te leggen rond landbouw versus natuur, moet zich maar eerst door het boek laten informeren over het onheus gebruik van landbouwgrond door vertuining, verpaarding en andere antropogene niet-landbouw.

Vlaanderen, samen met Malta, heeft het hoogste ruimtebeslag van de Europese Gemeenschap door de gulzige landconsumptie per inwoner en de brede versnippering aan ruimtelijke ontwikkelingen. NNLT wordt een titanenarbeid, zeker als de nefaste rol van de gewestplannen, die een historisch overaanbod aan bouwgronden gecreëerd hebben, en van de planschaderegeling, die transitie duur maakt en dus afremt, moet geremedieerd worden.

En toch is dit boek een feest…

 

Het boek 'Van groei naar grens: Ruimteneutraliteit en bouwshift als doelstellingen van duurzaam landgebruik' door Peter Lacoere is uitgegeven door Gompel&Svacina (2023).

Deel dit artikel:
Onze partners