Bogdan en Van Broeck Architects transformeren atheneum Koekelberg voor 'Scholen van Morgen'

Bogdan en Van Broeck Architects hebben een ontwerp uitgetekend voor de verbouwing en uitbreiding van de basisschool en het atheneum van Koekelberg. Dit gebeurde naar aanleiding van een open oproep van het project ‘Scholen van Morgen’ van de Vlaamse Overheid. Met ‘Scholen van Morgen’ wil de Vlaamse Overheid het tekort aan kwalitatieve schoolinfrastructuur wegwerken. Bogdan en Van Broeck Architects werden eerste laureaat.

Bogdan en Van Broeck Architects hebben een ontwerp uitgetekend voor de verbouwing en uitbreiding van de basisschool en het Koninklijk Atheneum van Koekelberg. Dit gebeurde naar aanleiding van een open oproep van het project ‘Scholen van Morgen’ van de Vlaamse Overheid. Met ‘Scholen van Morgen’ wil de Vlaamse Overheid het tekort aan kwalitatieve schoolinfrastructuur wegwerken. Bogdan en Van Broeck Architects werden eerste laureaat.Het ontwerp vertrekt vanuit het latent aanwezige grote potentieel van de site: een kwalitatieve stedelijke context, een terrein met een uitgesproken reliëf, een goede oriëntatie, en bestaande gebouwen met een zeer bruikbare architecturale basisstructuur. Het concept combineert enerzijds het grotendeels behoud van de strakke bovenbouw van het complex met anderzijds een grondige en meer landschappelijke transformatie van de manier waarop dit complex in relatie staat tot zijn benedenbouw en tot het maaiveld.
Beide scholen worden gepositioneerd als duidelijk onderscheiden entiteiten binnen één consistent en flexibel geheel. Door de collectieve functies onder te brengen in een centrale en volgens het reliëf gearticuleerde benedenbouw willen de architecten het modernistisch complex - dat nu het terrein verknipt in blinde geïsoleerde stukken - transformeren in een functioneel geheel dat geniet van een ruimtelijke synergie tussen strakke moderniteit en interactieve topografie.  Met hun ontwerp willen de architecten verwarring en desoriëntatie omzetten in leesbare heldere ruimtes die het kader vormen voor een kwalitatieve, flexibele, duurzame en betaalbare leeromgeving voor alle leeftijdscategorieën.


     

Deel dit artikel:
Onze partners