Bouw Nekkerpool in Mechelen gestart

“Let’s go swimming in the water… Let’s go swimming in the pool!” Met dit vrolijk deuntje van The Radio’s showen de leerlingen van ’t Groen Schooltje uit Hove de winnende naam van het nieuwe zwembad in Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker. Alle partners, waaronder BURO II & ARCHI+I, kwamen bijeen om gezamenlijk meer duidelijkheid te geven over de bouwplannen.
“Let’s go swimming in the water… Let’s go swimming in the pool!” Met dit vrolijk deuntje van The Radio’s showen de leerlingen van ’t Groen Schooltje uit Hove de winnende naam van het nieuwe zwembad in Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker. Alle partners, waaronder BURO II & ARCHI+I, kwamen bijeen om gezamenlijk meer duidelijkheid te geven over de bouwplannen.
In 2005 maakte de provinciale sportdienst een studie over het overdekte zwembadaanbod in de ganse provincie. “Belangrijkste conclusie van de studie: Er was een gebrek aan zwemwater voor het schoolzwemmen in onze provincie en meer bepaald aan laag instructiewater. Vooral in de regio Mechelen was er een duidelijke behoefte aan zwemwater voor het schoolzwemmen.”, aldus Rik Röttger, gedeputeerde bevoegd voor recreatiedomeinen. “Met de bouw van dit nieuwe zwembad in De Nekker met een watergewenningszone, instructiebad en wedstrijdbad met de nodige beweegbare bodems komt het provinciebestuur aan deze behoefte tegemoet.”


Bovenlokaal infrastructuurplan provincie Antwerpen

Een tweede studie toonde dan weer de behoefte aan van wedstrijdzwembaden. Eén van de 15 prioriteiten uit het bovenlokaal sportinfrastructuurplan van de provincie Antwerpen zijn wedstrijdzwembaden. Dit zijn baden die gebruikt kunnen worden voor het organiseren van wedstrijden en dus voldoen aan voorwaarden zoals onder andere voldoende brede banen, voldoende toeschouwerscapaciteit enzovoort. “Het zwembadontwerp van de Nekker is een win-win situatie tussen enerzijds het voorzien van voldoende zwemwater voor schoolzwemmen en anderzijds het voorzien van de nodige wedstrijdfaciliteiten.” aldus Koen Helsen, gedeputeerde bevoegd voor sport.
Vruchtbare samenwerking tussen de Provincie Antwerpen, de Stad Mechelen en de gemeente Bonheiden

Voor de stad Mechelen is de aanwezigheid van diverse sportinfrastructuur in een stad onrechtstreeks de beste vorm van sportpromotie. Door kwaliteitsvolle en betaalbare sportaccomodaties krijgt elke Mechelaar de kans om vlak bij huis zijn of haar favoriete sport te beoefenen. Het onderhouden, maar tevens verder uitbouwen van de sportinfrastructuur, is bijgevolg van groot belang om het sporten te stimuleren.

“Aan sport doen kan uiteraard maar wanneer hiervoor ook de nodige voorzieningen aanwezig zijn. De stad Mechelen is dan ook meer dan verheugd dat de inwoners, scholen en sportclubs vanaf september 2012 opnieuw in 2 publieke zwembaden in Mechelen terecht kunnen. Wij danken de provincie en het PSRC De Nekker dan ook voor de geleverde inspanningen en zijn er van overtuigd dat we, samen met de provincie en de gemeente Bonheiden, aan de vooravond staan van een langdurige en vruchtbare samenwerking”, zegt Koen Anciaux, schepen voor sport.

Het gemeentebestuur van Bonheiden was blij verrast toen het provinciebestuur besliste om te investeren in een zwembad. Eric Duchesne beaamt dit. “Onze kleuter – en basisscholen waren immers al langer vragende partij voor een zwembad in de onmiddellijke omgeving en ook bij onze inwoners leefde de vraag naar een zwembad voor recreatief zwemmen. Ondertussen zien we dat de provincie de verzuchtingen van onze scholen tot de hare heeft gemaakt. De provincie verzekert ons dat we in de toekomst in optimale omstandigheden zullen kunnen zwemmen.”


Provincie gaat voor duurzaam zwembad

Het provinciebestuur draagt duurzaamheid hoog in het vaandel. Daarom gaat de provincie Antwerpen resoluut voor een duurzaam zwembad volgens de best beschikbare technologie. En dit zowel voor de bouw, het gebruik en het beheer van het zwembad. Voor het energieverbruik gaat het ontwerp uit van de principes van de “Trias Energetica” en gaan we voor een zo laag mogelijk energieverbruik.
De Nekker wordt all-round

De Nekker is meer dan alleen een attractieve water- en zandspeelplaats. Rond De Nekker vind je het Mechels Broek, een brok authentieke natuur. Het stadscentrum van Mechelen ligt op een boogscheut en in het domein zijn er heel wat in- en outdoor sportfaciliteiten. Deze combinatie maakt van De Nekker een ideale bestemming voor een sportieve schoolreis, een bedrijfsuitstap of een sportdag. Met de bouw van het zwembad wordt De Nekker een all round sport- en recreatiecentrum waar je het ganse jaar door kunt zwemmen.


Jij beslist! De Nekkerpool


PSRC De Nekker startte dit voorjaar met een wedstrijd rond de naam voor het nieuwe zwembad. Het brede publiek toonde hiervoor heel wat interesse. Meer dan 300 namen kwamen binnen op de postkaartjes met de schattige mascotte. 10 kanshebbers werden hieruit geselecteerd en gedurende vier weken stemden meer dan 2000 mensen op hun favoriete naam. De naam Nekkerpool werd in die schrijfwijze door maar liefst tien kindjes ingediend. Net geen 500 mensen kozen deze naam als hun absolute favoriet.


Provincie beloont creatieve inbreng met mooie prijzen

De winnaar van de naamgevingswedstrijd, zal eerstdaags een leuke brief ontvangen van onze Nekkerduivel. Na afspraak met PSRC De Nekker mag hij/zij samen met vriendjes en vriendinnetjes een hele namiddag de overwinning vieren in Binnenspeeltuin Nekki.

En ook uit alle stemmers wordt een winnaar gekozen. De persoon in kwestie zal een leuk berichtje vinden in zijn mailbox met als onderwerp: Een jaar lang genieten in PSRC De Nekker!

Bron: Bouw en Wonen

Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners