Bouw Zorgcentrum 'De MaasMeander' vordert vlot

In Maasmechelen voltrekken zich momenteel de bouwwerken van een nieuw zorgcentrum van de hand van Edward Sorgeloose Architecture. Het gaat om een project van 10.000m² onder de naam ‘De MaasMeander'. Volgens het betrokken studiebureau Archibeta bereikt het gebouw ondertussen zijn hoogste punt, zijn de technische installaties in uitvoering en is het gebouw wind- en regendicht.

In Maasmechelen voltrekken zich momenteel de bouwwerken van een nieuw zorgcentrum van de hand van Edward Sorgeloose Architecture. Het gaat om een project van 10.000m² onder de naam ‘De MaasMeander'. Volgens het betrokken studiebureau Archibeta bereikt het gebouw ondertussen zijn hoogste punt, zijn de technische installaties in uitvoering en is het gebouw wind- en regendicht.

Het betreft het realiseren van een zorgcentrum met zorgkamers en serviceflats, met een ondergrondse parking en fietsenstalling. De oppervlakte van de ondergrondse private parking bedraagt zo’n 2.000m² en omvat 51 parkeerplaatsen waarvan 4 voor mindervaliden. Het bovengrondse zorgcentrum omvat dan weer 9.750m² met 122 zorgbedden, 10 kortverblijfkamers en 35 serviceflats.Visualisatie (boven) en foto van de vordering van de werken, eerder dit jaar (onder). (Beelden: edwardsorgeloose.be)


Integratie met parkomgeving

Het schaalniveau van de omliggende gebouwen wordt hernomen in het nieuwbouwproject en het bouwvolume wordt geïntegreerd in een nieuw aangelegde parkomgeving. Er wordt gestreefd naar een sobere en duurzame uitstraling die aansluit op de bestaande context. Dit wordt gerealiseerd door het hernemen en herinterpreteren  van geveldetailleringen, materiaal – en kleurgebruik van de omliggende gebouwen.

Een zorgcentrum bevat een aantal repetitieve ruimtes en dient ook rationeel te worden opgebouwd om een efficiënt beheer te bewerkstelligen. Dit rationele karakter dient in evenwicht gebracht te worden met het menselijke aspect, waarbij de bewoners van het zorgcentrum zich behaaglijk dienen te voelen. Deze evenwichtsoefening vormde een belangrijke uitdaging voor het concipiëren van het project.
 
Het project tracht te beantwoorden aan diverse criteria: een goede stedenbouwkundige integratie, een architecturale identiteit, een rationele planopbouw en een efficiënte en duurzame constructie. Dit komt tot stand door alle betrokken actoren in te zetten vanaf de aanvang van het project zodat alle deelaspecten konden worden geïntegreerd.
Visualisatie (boven) en foto van de vordering van de werken, eerder dit jaar (onder). (Beelden: edwardsorgeloose.be)Prefabelementen

Het leeuwendeel van het gebouw is een prefabconstructie. De hoofdmaterialen zijn betonnen prefabelementen die als een grote puzzel het gebouw vormen. Dit creëert zowel beperkingen als mogelijkheden bij de vormgeving van het gebouw. Een intensieve voorstudie, waarbij het volledige gebouw tot in detail wordt uitgetekend, vormt de basis van het uitvoeringsdossier. De bouwtijd wordt significant ingekort.

De bouwwerken zijn gestart in juli 2012 en worden verwacht afgerond te zijn tegen december 2013. Het gebouw komt dan in handen van zorgvastgoedbeheerder Senior Living Group. 

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage