BRIK tekende plannen voor uitbreiding basisschool in Kooigem

In Kooigem (Kortrijk) wordt de gemeentelijke basisschool Kastanjehuis danig uitgebreid. Brik Ontwerpatelier kreeg in het kader van Meesterproef 2007 van de Vlaamse Bouwmeester de ontwerpopdracht toegewezen.
In Kooigem (Kortrijk) kampt de gemeentelijke basisschool ''Kastanjehuis'' met een groot plaatstekort. Daarom heeft men besloten om drie kleuterklassen en zes basisschoolklassen bij te bouwen. De nieuwe lokalen moeten ingepast worden op de site waar zich ook al een bibliotheek en een parochiehuis bevindt. Brik Ontwerpatelier kreeg door Meesterproef 2007 van de Vlaamse Bouwmeester de kans om de uitbreiding van het Kastanjehuis te ontwerpen.


Een maquette van de Kastanjehuissite en zijn uitbreiding (de gebouwen in het wit)


Herstructurering van de site

Door de beperkte oppervlakte van de Kastanjehuis-site, heeft Brik Ontwerpatelier besloten om vijf van de negen klassen op een boomgaard te bouwen, die aan de Kastanjehuis-site grenst. Van die vijf klassen, zijn er drie voor het kleuteronderwijs bestemd en twee voor het eerste en het tweede leerjaar. De oudere leerjaren blijven les krijgen op de vertrouwde Kastanjesite. Op die manier herstructureert het project de volledige school tot een overzichtelijk geheel. Doordat de kleinste kinderen in de boomgaard ondergebracht zijn, kunnen ze in een beschermde omgeving onderwezen worden en daarna doorgroeien naar de ‘grote school’ op de bestaande site. Het was voor het Ontwerpatelier een uitdaging om de gebouwen aan te passen aan de specifieke vorm van de sites. Alle ruimtes oriënteren zich op hun specifieke omgeving. In de boomgaard geven de klassen rechtstreeks uit op het groen, in de bestaande site geven de klassen uit op de omsloten speelplaats. Een bijkomend probleem was dat de uitbreiding tegen aanpalende percelen gebouwd wordt, die de lichtinval tegenhouden. Lichtschachten in het plafond moeten die beperkte lichtinval compenseren.


De jongere leerjaren worden ondergebracht op de aanliggende boomgaardsite


Tegen de bestaande school komen nieuwe klaslokalen voor de oudere leerjaren

Lichtschachten zorgen voor voldoende lichtinval (schets)


Materiaal

Omdat het hier gaat over nieuwe gebouwen op een bestaande site, heeft Brik Ontwerpatelier materialen uitgekozen die zich aanpassen aan de omgeving. Die omgeving wordt gekenmerkt door achterbouw en groen. De materialen (natuurleien voor de bovenbouw, betonstenen voor de plint) herhalen op een gevarieerde wijze de typische achterbouwcultuur.


Natuurlei en betonsteen zorgen voor een herhaling en variatie van de typische achterbouwcultuur in de omgeving


Duurzaam bouwen

Uiteraard werd er rekening gehouden met de regelgeving omtrent duurzaam bouwen. De gebouwen hebben allemaal het label 'E80' en hebben daardoor ook een gecontroleerde energiehuishouding. De belangrijkste duurzame ingreep was echter het logisch ordenen van alle gebouwen. Door de nieuwe structuur kunnen de gebouwen later ook een andere functie krijgen.
Deel dit artikel:
Onze partners