Brussels kantoorgebouw krijgt monumentale fotovoltaïsche structuur

Een verouderd kantoorgebouw in het hart van Brussel krijgt een grondige make-over door middel van een monumentale fotovoltaïsche structuur. Die bestaat uit twee metalen portieken en een dak van doorzichtige zonnepanelen. Het project Bota solar is een eerste realisatie van de ingenieurs van Ney & Partners en het bureau Sunsoak dat gespecialiseerd is in zonne-energie. Sunsoak is opgericht door Jean-Didier Steenackers en is vanaf heden geïntegreerd in Ney & Partners.

Opdrachtgever Botarogiercenter/Stephano Immo wil het kantoorgebouw tegenover het Rogierge­bouw, dat de hoek vormt met de Brusselse Nieuw­straat, de Adolphe Maxlaan en de kleine Ring, heruit­vinden. Dit gebouw met zijn strategische ligging in het meest commerciële hart en aan de toegangspoort van het oude Brussel valt vandaag amper op. De gevels samengesteld uit kaders van architecturaal beton zijn met de tijd grijs geworden. Begin 2016, organiseerde de bouwheer een beperkte wedstrijd met enkel architectuurbureaus. Het voor­stel moest innovatief en emblematisch zijn, en de wil tot verandering uitstralen.
 

Project

Het project van Sunsoak design / Ney & Partners werd weerhouden. De monumentale fotovoltaïsche structuur bestaat uit twee witte metalen portieken van verschillende grootte. Daartussen vertoont het 800 m² doorzichtige zonnepanelen dak een lichte boogvorm en zijn de pa­nelen schuin naar het zuiden gericht. Deze bekroning van het gebouw zal 30% van de elektriciteitsbehoef­te van het gebouw dekken. Onder de zonneluifel wordt op het dakterras een klein stedelijk park ingericht dat een 360° panorama biedt op het oude Brussel en de Noorwijk.

De renovatie zal eveneens de optimalisatie van de 2200 m² commerciële invulling inhouden – een project van Archiwind, Cathy van Hemelrijck. Sunsoak / Ney & Partners staat ook in voor de zonwerende luifels op de drie façades die zich op 7 m hoogte bevinden.


Structuur

De metalen structuur wordt gevormd door een twee portieken die zowel de gevel aan het Rogierplein als de zuidgevel verlengen. De twee portieken zijn opge­bouwd uit een stalen koker met een driehoekige sec­tie en vormen de structuur waaraan het glazen zon­nepanelen dak opgehangen wordt. Aan de kant van de zijgevels zorgt een rechthoekige structuur voor een evenwichtige belasting op de dragende structuur van het gebouw. De driedimensionaliteit van de dubbele U biedt verschillende zichten en perspectieven naar ge­lang de positie van de kijker. De glazen zonnepanelen zorgen ook voor transparantie en een visuele lichtheid van de luifel.
 

Filosofie

Deze fotovoltaïsche structuur zal zich door zijn archi­tecturale vorm in de gebouwde context integreren. Bo­vendien benadrukt ze ook de kracht van de installatie die boven alle obstakels van het dak  - zoals: HVAC, de schoorstenen en toegangen - zweeft. “Dit is een symbool voor de gedecentraliseerde energietoevoer aangepast aan de stad en beantwoordt aan de klimaateisen van de COP 21 Paris. Dit krachtige energiecentrum kan daar waar er nood aan is ingeplant worden. Ze kan op bestaande gebou­wen en in nieuwe stedelijke structuren opgenomen worden. Voorwaarde hiervoor is de samenwerking tus­sen architecten en ingenieurs die de architectuur en technologie tot één coherent geheel te maken”, aldus Ney & Partners.

Bron: Ney & Partners

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage