Buildwise biedt gratis online opleiding aan rond akoestische aspecten bij renovatie

Bij renovatie van gebouwen wordt veelal een verbetering van de thermische prestaties van de gebouwschil of een algemene sanering van de dragende wanden en vloeren beoogd. De akoestische aspecten worden hierbij vaak over het hoofd gezien. Bepaalde ingrepen kunnen immers het akoestische comfort verslechteren, zoals het vervangen van vloerbekledingen op verdiepingsvloeren en beglazingen in het buitenschrijnwerk. Mits de juiste materiaalkeuze en de nodige aandacht voor bepaalde uitvoeringsdetails, kan tegelijk het akoestisch comfort op een hoger peil gebracht worden. Ook wanneer renovatiewerken worden uitgevoerd met het oog op een verbetering van de geluidisolatie, is het resultaat soms niet zoals verhoopt. Daarom ontwikkelde de Buildwise Renovatieacademie in het kader van het project BE REEL! een gratis online opleiding rond akoestiek en renovatie.

De slaagkans van een akoestische renovatie hangt niet enkel af van de gepaste materiaalkeuze. Het globale renovatieconcept zal bepalend zijn voor de haalbare verbetering van het akoestische comfort. Het correct uitvoeren van bepaalde aansluitings- en afwerkingsdetails is van primordiaal belang om een afdoende lucht- en contactgeluidisolatie te garanderen. Deze opleiding is gericht op de bouwprofessional die een succesvol verloop van de akoestische renovatie van gevels, gemene muren en houten vloeren ambieert - van conceptfase tot concrete uitvoering.  

Op het programma staan educatieve video’s (max. 15’) en pdf’s van de gebruikte presentaties rond de volgende onderwerpen:

A. Inleiding

  1. Akoestische comforteisen
  2. Basisprincipes lucht- en contactgeluidisolatie

B. Akoestische sanering van de gemene muur

  1. Globaal plan van aanpak
  2. Voorzetwanden

C. Akoestische sanering van houten vloeren

  1. Context en algemene oplossingen
  2. Renovatieoplossingen

D. Akoestische doos-in-doosconcept bij totaalrenovatie

  1. Algemene principes
  2. Case study

E. Akoestische sanering van de gevel

  1. Algemene aanpak
  2. Akoestische renovatie van vensters

De Buildwise Renovatieacademie bevat bijkomende opleidingsmodules rond renovatie, met daarbij de energetische renovatie van erfgoed, binnenisolatie, vocht in gebouwen en de impact op renovatie, en diagnose voor een energetische renovatie. Het project BE REEL! wordt uitgevoerd met de steun van het financieringsinstrument LIFE van de Europese Unie.

Meer info over deze gratis online opleiding vind je op de website van Buildwise.

Bron: Buildwise
Deel dit artikel:
Onze partners