Buildwise | Technische Comités: werkprogramma’s

Buildwise heeft onlangs de werkprogramma’s van al zijn Technische Comités (TC) voor 2023 en de daaropvolgende jaren gepubliceerd in een document dat voor iedereen toegankelijk is op de website buildwise.be (rubriek ‘Technische Comités’).

De werkprogramma’s 2023 bevatten diverse thema’s die steunen op de drie assen van de Ambities 2025 van Buildwise:

  • het Metier
  • de Green Deal
  • Bouw 4.0

In het werkprogramma vind je ook meer details over de verschillende acties, de manieren om deze te valoriseren en hun verwachte impact op de bouwsector.

Er wordt ook dieper ingegaan op de toekomstige thema’s waarover het TC zich zal buigen met het oog op komende concrete acties.

Bron: Buildwise
Deel dit artikel:
Onze partners