Campus Brugge KU Leuven officieel geopend

De Leuvense universiteit reikt nu ook tot in Brugge. Zopas is de KUL Campus Brugge officieel geopend. Het ontwerp is van de hand van Abscis Architecten. De faculteit was meteen ook het eerste volledig geïntegreerd BIM-project van het team Abscis architecten – Ingenieursbureau Norbert Provoost – Ingenium (API-team). 

Met de realisatie van de KUL Campus Brugge is de bestendiging van de samenwerking tussen KUL en hogeschool VIVES een feit. De site bevindt zich nabij de stadskern van Brugge en is gelegen aan het station. Het gebouw, dat de faculteiten industriële ingenieurswetenschappen en technologie, en bewegings- en revalidatiewetenschappen huist, bevindt zich op een zeer prominente plaats op de kop van de site Ter Groene Poorte en fungeert daardoor als de feitelijke entree voor wie de site nadert vanaf het station. Het gebouw vormt de aanzet tot een publieke esplanade die de verschillende nieuwe ontwikkelingen op de campus aan elkaar rijgt.


Publieke bouwlaag verbindt labo’s en leslokalen

Het ontwerp is zeer compact opgevat. Op die manier dient slechts een minimum aan geveloppervlakte te worden gerealiseerd. Het is opgebouwd uit twee volumes en kreeg een gemengde invulling van leslokalen, labo(cluster)s en kantoren voor administratie. Een compact volume van drie bouwlagen werd bovenop een basisvolume geplaatst, dat bestaat uit evenveel bouwlagen.

Tussen deze twee volumes bevindt zich de ‘public layer’: een transparante bouwlaag met de meest publieke functies; de cafetaria met terras en het auditorium. De public layer fungeert als een opgetild publiek maaiveld. De zichtbaarheid van het publieke niveau, door de transparantie van de gevel en het accent dat de uitkraging van het bovenliggende volume legt, draagt bij aan de intuïtieve oriëntatie doorheen het gebouw.


Informele ontmoeting

Door te variëren in de breedtes van de circulatieruimten, ontstaan vrije zones in het plan. Hier kunnen informele ontmoetingen plaatsvinden, en ze kunnen fungeren als uitloop- en wachtzones voor de leslokalen. Deze ruimtes zijn dus van groot belang voor de belevingswaarde van het gebouw. De centrale ontmoetingszones in het gebouw, de cafetaria, het auditorium en de foyer, vloeien naadloos over in de circulatiezone, die bovendien eenvoudig afgesloten kan worden, wat het mogelijk maakt de public layer na de lesuren open te stellen voor derden.

Het gebruik van een kolomstructuur met niet-dragende invulwanden, maakt het gebouw eenvoudig aanpasbaar aan de noden van de toekomst. Het uitbreiden, verkleinen of samenvoegen van lokalen kan volledig los van de draagstructuur worden uitgevoerd. Ook bij een eventuele latere herbestemming van het gebouw kan de bestaande structuur eenvoudig dienst blijven doen.

Accentkleuren zorgen voor de noodzakelijke herkenbaarheid in het gebouw: groen voor de publieke circulatie, oranje voor de leslokalen, blauw voor de administratie en grijs voor de technische ruimten.


Expressieve én praktische gevel

De architecturale uitstraling van de gevel valt samen met de primaire functie ervan, nl. het beschermen van de gebruiker tegen invloeden van buitenaf: zon, regen, en wind. De architecten kozen voor een witte gepolijste beton met schuin geplaatste dagkanten, dit omwille van de architectonische expressie en contrastwerking bij belichting en beschaduwing, maar ook omwille van een optimale zonne-oriëntatie. Hierdoor ontstaat een zeer levendig gevelbeeld,  naargelang de positie die men als toeschouwer inneemt.


Esplanade voor zachte weggebruikers

Op de site is, onder de vorm van een esplanade, een afzonderlijk gebied voorzien voor zachte weggebruikers. De esplanade wordt geflankeerd door een fietsenstalling voor 270 fietsen. Aan de zuidzijde van het gebouw bevindt zich een logistieke zone, die gemakkelijk toegankelijk is vanaf de interne ontsluitingsweg op de site. Deze logistieke zone is strikt gescheiden van de esplanade en van de parkeerzone(s). Er is een strikte scheiding van de verkeersstromen op de site.
 

Aandacht voor duurzaamheid

Het aandeel groenaanleg is hoog: de parking bestaat uit grasbetondallen en hier en daar werd een parkeervak ingeruild voor het aanplanten van een boom of haagmassief. Het dak van de fietsenstalling is opgevat als extensief groendak, het dakniveau van de public layer werd voorzien van een intensief groendak. Het water van de daken van het hoogste bouwvolume wordt gerecupereerd. Dit regenwater wordt o.a. gebruikt voor de spoeling van het sanitair. Ook op andere manieren werd aandacht besteed aan duurzaamheid: o.a. een ventilatiesysteem D, LED-verlichting, zonwering, …


BIM-pionier

Dit project was een pionier om het vlak van BIM. De faculteit is namelijk het eerste volledig geïntegreerd BIM-project van het team Abscis architecten – Ingenieursbureau Norbert Provoost – Ingenium (API-team). Lees er meer over in dit artikel.

Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners