Coalitie van energieleveranciers, fabrikanten en milieuorganisaties vraagt plaatsingsstop stookolieketels

Een unieke coalitie van zestig energieleveranciers, fabrikanten, installateurs, milieuorganisaties en experten bundelt de krachten om de politieke partijen voor de verkiezingen een glashelder signaal rond groene warmte te zenden. “Wij zijn klaar voor de omslag naar volledig duurzame verwarming van gebouwen. Aan de volgende regering om deze omslag mogelijk te maken.” De coalitie presenteert drie voorstellen: de plaatsing van nieuwe stookolieketels stopzetten in de volgende regeerperiode, een lastenverschuiving richting fossiele brandstoffen realiseren en het voor iedereen mogelijk en voordelig maken om groen te verwarmen. 

Vandaag verwarmt 90% van de huishoudens met stookolie of aardgas. Samen goed voor 14% van de Vlaamse uitstoot van broeikasgassen. 'Om onze klimaatdoelstellingen te halen, moeten tussen nu en 2050 jaarlijks zo’n 100.000 huishoudens kiezen voor een groene manier van verwarmen zoals met warmtenetten, warmtepompen, zonneboilers of duurzame biomassa. Pijnpunt: de lasten op de duurzaamste vormen van verwarming zijn momenteel het hoogst', aldus de initiatiefnemers. 

Onder meer daarom lanceert de coalitie een pleidooi voor 100% residentiële groene warmte met deze drie speerpunten voor de volgende regeringen: 

  • een lastenverschuiving van elektriciteit naar aardgas en stookolie, 
  • een plaatsingsstop voor nieuwe stookolieketels tegen 2021 en tegen 2030 uitsluitend verkoop en plaatsing van duurzame alternatieven,
  • de invoering van een gebiedsdekkend warmtebeleid tegen 2025.

Bram Claeys, directeur van ODE wijst op de brede steun voor duurzame verwarming en de ongeziene samenstelling van de coalitie: “Ondernemingen, de milieubeweging en onderzoeksinstellingen geven samen een krachtig signaal: ze willen niet enkel zelf de omslag maken en investeren in nieuwe technieken, opleidingen en communicatie, maar ze vragen ook dat de overheid sneller schakelt. Opvallend: ook Techlink, de federatie van installateurs, verschillende fabrikanten van verwarmingstoestellen zoals Bulex, Daikin en Vaillant, en energieleveranciers zoals Engie, Eneco en Luminus sluiten zich aan.” De ondertekenaars engageren zich om hun eigen ontwikkelingsplannen en strategie te oriënteren op duurzame verwarming.

Benjamin Clarysse, beleidsmedewerker energie bij Bond Beter Leefmilieu benadrukt het belang van het initiatief: “Hernieuwbare elektriciteit staat al een tijdje op de politieke agenda. Nu is het de beurt aan warmte. Met drie sleutelmaatregelen kunnen de komende Vlaamse en federale regeringen de omslag van stookolie en aardgas naar duurzame warmte op gang trekken.” 

Bij de ondertekenaars horen onder meer Boydens Engineering, Ingenium, Macobo-Stabo en Pixii

Bron: Bond Beter Leefmilieu
Deel dit artikel:
Onze partners