CONIX RDBM Architects hertekent centrum Marokkaanse stad Nador

Nador wordt vaak als een slaapstad omschreven en Koning Mohammmed VI wil het gebied dan ook nieuw leven inblazen. CONIX RDBM Architects ontwikkelde daarom een geheel nieuw masterplan waarbij toerisme moet bijdragen aan de herontwikkeling. Het “ONDA – la nouvelle ville de Nador”-project heeft voorts tot doel de stedelijke structuur van dit stadsgebied te bepalen, alsook de verspreiding van de verstedelijking naar het platteland tegen te gaan.
Nador wordt vaak als een slaapstad omschreven en Koning Mohammmed VI wil het gebied dan ook nieuw leven inblazen. CONIX RDBM Architects ontwikkelde daarom een geheel nieuw masterplan waarbij toerisme moet bijdragen aan de herontwikkeling. Het “ONDA – la nouvelle ville de Nador”-project heeft voorts tot doel de stedelijke structuur van dit stadsgebied te bepalen, alsook de verspreiding van de verstedelijking naar het platteland tegen te gaan.
De aanpak van het publieke domein, de duurzame benadering van de ontwikkeling van de bestaande en de nieuwe stad Nador en de aandacht voor de ecologische aspecten vormen de dragers van de nieuwe stedenbouwkundige visie voor de stad en haar omgeving.
Het project om het ‘stadscentrum’ van Nador - sinds 2007 de zusterstad van Mechelen - te hertekenen maakt deel uit van een globale visie om het geheel van de lagune van Marchica op de toeristische en economische kaart te zetten. Op een consequente wijze worden urbanisatie, landschap en water met elkaar verzoend.
De lagune van Marchica is met zijn oppervlakte van 115km² een van de grootste lagunes van de zuidelijke flank van de Middellandse zee. De Lagune van Marchica maakt sinds 2007 eveneens deel uit van een groots milieuprogramma van vervuilingsbestrijding, sanering en behandeling van vast en vloeibaar afval, wat zorgde voor het herstel van de lagune.
Het project voor de totaalontwikkeling van de Marchica-site bestaat uit zeven studiezones, waarbij het nieuwe “stadscentrum” van de stad van Nador, hoofdstad van het Marchica-gebied, wordt ontwikkeld op het gebied van de ONDA.

De nieuwe stedelijke structuur moet de nieuwe toegang tot de stad identificeren. Deze bevindt zich enerzijds langs een landbouwzone en anderzijds aan de monding van de ONDA. Een nieuwe verbinding tussen het oude en het nieuwe Nador zal verzekerd worden door een aangepast wegennet. Een rustige promenade wordt hierbij voorzien langsheen de kustweg. Een levendige boulevard in het hart van de nieuwe stad met voorrang voor de zachte weggebruiker moet het centrum aantrekkelijk maken voor zowel bezoekers als inwoners. De nieuwe grote moskee van Nador en het Provinciaal Paleis moeten symbool staan voor het nieuwe centrum.Winkels en diensten zullen een onderkomen vinden in zowel de bestaande als de nieuwe residentiële wijken. Deze integratie van de dienstverlenende zones moet monofunctionele zones die enkel over dag leven tegengaan.

Een ornithologisch park langs de kustweg moet bijdragen aan de opwaardering van het ecosysteem. Het nieuwe Nador gaat daardoor op zoek naar een synergie tussen cultuur en traditie aan de ene kant en hedendaagse stedelijke ontwikkeling en sensibilisering voor ecologie aan de andere kant.
Het totale ontwikkelingsprogramma strekt zich uit over een oppervlakte van meer dan 2000 hectare en de ontwikkelingsfase creëert 1.500 extra jobs.

Visualisaties: CONIX RDBM Architects

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage