Cordium installeert mobiele woonunits voor opvang tijdelijk ontheemden uit Oekraïne

De sociale huisvestingsmaatschappij Cordium installeert als eerste 10 mobiele woonunits voor de opvang van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne. De woonunits, aangekocht door Wonen in Vlaanderen, worden nadien gebruikt voor de herhuisvesting van sociale huurders in het kader van een renovatie.

In het najaar van 2022 vroeg de stad Hasselt aan Cordium of ze opvanglocaties ter beschikking konden stellen voor de opvang van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne. ‘Binnen ons patrimonium hadden we geen woningen vrij, bovendien moeten we ook verantwoording kunnen afleggen aan de gezinnen die op onze wachtlijst staan. Zomaar x-aantal woningen uit het reguliere aanbod halen was geen optie, maar we wilden wel helpen’, vertelt Carien Neven, voorzitter van Cordium. Daardoor kwamen de mobiele woonunits van het agentschap Wonen in Vlaanderen in beeld.

 

Mobiele woonunits

In 2022 startte de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW, sinds 1 januari 2023 met Wonen-Vlaanderen gefuseerd tot Wonen in Vlaanderen) met de aankoopprocedure voor mobiele woonunits. Dat zijn volledig ingerichte units met 1 tot 3 slaapkamers. Cordium besloot om 10 woonunits, 2 met 1 slaapkamer, 6 met 2 slaapkamers en 2 met 3 slaapkamers, samen goed voor maximaal 40 personen, een plek te geven middenin een sociale woonwijk in Sint-Lambrechts-Herk, deelgemeente van Hasselt.

De woonunits worden dan nu wel gebruikt voor de opvang van tijdelijk ontheemden, maar dat is niet het oorspronkelijk doel van die units. ‘Het oorspronkelijk idee achter deze mobiele woonunits is ze te gebruiken als tijdelijke verblijfplaats voor sociale huurders van wie de woning gerenoveerd wordt’, vertelt minister van Wonen, Matthias Diependaele. ‘Wanneer een maatschappij woningen wil renoveren, moet er leegstand gecreëerd worden op een andere plek, in bestaand patrimonium, om die gezinnen te herhuisvesten. Met de mobiele woonunits creëren de maatschappijen tijdelijk een extra thuis voor de betreffende gezinnen, zodat ze na de renovatie kunnen terugkeren naar hun vertrouwde woning.’

Bij Cordium zijn ze enthousiast over het potentieel van de woonunits. ‘Als we een woning grondig renoveren, dan is het vaak de keuze maken om of het gezin te laten wonen, met alle overlast die erbij hoort, of beslissen om leegstand te creëren op een andere locatie, ze naar daar verhuizen om dan eventueel erna terug te keren. De woonunits bieden een win-winsituatie voor iedereen: het gezin krijgt tijdelijk een andere woning en wij moeten niet raken aan ons regulier patrimonium’, aldus Neven.

Het bouwen en inrichten van de woonunits, in totaal 1,3 miljoen euro, wordt betaald door de Vlaamse overheid. Cordium betaalt maandelijks huur voor de tien units en is aanspreekpunt voor de gezinnen die er wonen. De Oekraïense gezinnen betalen een huurprijs naargelang de gezinsgrootte. De begeleiding van de gezinnen gebeurt door de stad Hasselt.

 

Opvang ontheemden in Hasselt

Hasselt heeft van bij de start van de crisis gekozen voor collectieve opvang. ‘Vandaag verblijven er 400 Oekraïners in onze stad’, zegt schepen van sociaal woonbeleid Dymfna Meynen. ‘We huren individuele woningen waar we gezinnen kunnen onderbrengen, ook de woonunits passen in dit verhaal. We vinden het als stad belangrijk om die gezinnen goed te begeleiden en te helpen bij hun integratie in onze samenleving, daarom heeft elk gezin een maatschappelijk werker en een sociaal begeleider’. De gezinnen die in de woonunits gaan wonen, tekenen een verblijfsovereenkomst met de stad Hasselt en betalen een billijke huurprijs. De stad verwacht om tegen 1 juni de eerste gezinnen te verhuizen.

 

Renovatie De Nieuwe Winning

De woonunits staan in de sociale woonwijk ‘De Nieuwe Winning’ in Sint-Lambrechts-Herk. Het is een wijk waar Cordium 117 eengezinswoningen en 40 appartementen verhuurt. Binnen afzienbare tijd plant Cordium de renovatie van de bestaande woningen, vooral met de focus op het energiezuiniger maken van de woningen (isolatie, technische installaties …). Welke werken uitgevoerd gaan worden en wanneer ze starten, dat zit momenteel nog in planningsfase bij Cordium. Van zodra de planning bekend is, worden de bewoners van de wijk daarover als eerste geïnformeerd. Ondertussen wordt er in de wijk een nieuwbouwproject gerealiseerd met 50 appartementen, waarin een proefproject is opgenomen om via een wadi regenwater op te vangen in plaats van alles rechtstreeks in de riolering te laten stromen. Momenteel wordt nog onderzocht of bij de wadi drijvende zonnepanelen haalbaar zijn.

Bron: Cordium
Deel dit artikel:
Onze partners