De applicatie van harsgebonden vloeren op niet-industriële ondergronden

Harsgebonden vloeren worden in industriële gebouwen doorgaans toegepast op een betonnen ondergrond. De laatste decennia is dit type vloerbekleding echter ook aan een sterke opmars bezig in woon-, kantoor-, bijeenkomst- en handelsruimten. Dit impliceert evenwel dat de uitvoerder geconfronteerd kan worden met andere types ondergronden, aldus het WTCB.

Vermits de huidige TV 216 enkel gewijd is aan de toepassing van harsgebonden vloeren op een betonnen ondergrond, drong zich een herziening op. In deze herziening (die momenteel aan de gang is) zullen de prestatie-eisen en algemene voorbereidingsrichtlijnen voor de volgende vier types ondergronden beschreven worden:

  • beton- en dekvloeren met een hoge mechanische sterkte
  • plaatvloeren (gipsplaten, staal- of metaalplaten, OSB-platen …)
  • tegelvloeren (bij renovatie)
  • bestaande harsgebonden vloeren (bij renovatie).

Het is niet aangeraden om harsgebonden vloeren op geprefabriceerde beton­elementen, houten plankenvloeren en soepele vloerbekledingen te plaatsen.

In dit artikel wordt er voor de vier voormelde types ondergrond een overzicht gegeven van de belangrijkste aandachtspunten: de oppervlaktetoestand, de mechanische sterkte en het vochtgehalte.

 

Betonvloeren en dekvloeren met een hoge mechanische sterkte

Bij beton- en dekvloeren dient het oppervlak over een voldoende mechanische sterkte te beschikken om de belastingen op te kunnen vangen die ontstaan ten gevolge van het gebruik en de uitharding van de harsgebonden vloer. Onderstaande tabel geeft de vereiste mechanische sterkte van de ondergrond weer in functie van het gebruik. Concreet betekent dit dat de sterkte van klassieke cementgebonden dekvloeren ontoereikend is en er steeds gebruikgemaakt moet worden van hulpstoffen om de benodigde mechanische sterkte te bekomen.

Vereiste mechanische sterkte voor de ondergrond
Type gebruik Druksterkte (NBN EN 13892-2) Hechtsterkte (NBN EN 138928)
Voetgangersverkeer en lichte rolbelastingen > 20 N/mm² > 1,0 MPa
Voetgangersverkeer en zwaar rollend verkeer
> 25 N/mm² > 1,5 MPa

 

>> Lees het artikel verder op de website van het WTCB

Bron: WTCB
Deel dit artikel:

Onze partners