De Gregorio en Conix RDBM bundelen krachten voor Janseniushof in Leuven

Alle ziekenhuisfuncties verhuizen de volgende jaren van de binnenstad van Leuven naar campus Gasthuisberg. De enorme site Sint-Pieter/Sint-Rafaël, een stuk niemandsland in een woonzone, komt zo vrij voor herontwikkeling. Resiterra nv werkt er drie grote woonprojecten uit: Barbarahof, Janseniushof en Hertogensite. Wij stellen hier graag het Janseniushof aan u voor, een ontwerp van De Gregorio & Partners en Conix RDBM Architects.  

 

Karaktervol

In het Janseniushof startte in 2013 de bouw van ongeveer 205 woonunits. Deze site plaatst leefkwaliteit centraal, met aandacht voor direct contact met de historische binnenstad. Zo maakt een open ruimte – met speelplein en sportmogelijkheden – enkele waardevolle panden zichtbaarder, zoals het Justus Lipsiuscollege met zijn indrukwekkende gevel, en de Ursulinnensluis met het karakteristieke torentje.

Het Janseniushof is een karaktervolle mengeling van studio’s, lofts, klassieke appartementen, luxueuze penthouses, bejaardenflats, grondgebonden eengezinswoningen en doorzonflats. Men wil er een brede doelgroep mee aanspreken en zo een boeiende, dynamische, sociale mix creëren.


Stad-in-de-stad

Ook het groene aspect komt maximaal tot uiting: de energieambities zijn hoog. De opdrachtgever streeft naar een E-peil van maximaal E60, voor alle appartementen. Daarnaast creëren ze met groene accenten een rustgevende stadsoase, bijvoorbeeld door een eerste aanzet tot het Dijlepark te geven, dat zich langs de rivieroevers zal uitstrekken tot aan de Brusselsestraat.

Het Janseniushof vormt een mooi voorbeeld van een drang naar efficiëntie en van de herwaardering van openbare ruimte. Het domein was immers grotendeels een binnenparking, pure plaatsverspilling in de moderne stadsbeleving, waarin ondergronds parkeren de norm is. Nu wordt het een nieuwe stad-in-de-stad.


Ontwerp

Het belangrijkste conceptuele uitgangspunt voor het Janseniushof was het creëren van een haast evident stratenweefsel op maat van ‘wonen’ in de binnenstad, en van een groene stadsoase aan de Dijle. Door de compositie van publieke, stedelijke ruimtes te verrijken, versterkt het Janseniushof de kwaliteiten van Leuven als woon- en verblijfsstad.

Het project krijgt verschillende ‘gezichten’, met eigen dimensies, om zo goed mogelijk te passen in de ruimtelijke omgeving. De 'voorgevel’ is gericht naar de nieuwe verbindingsstraat, het park en het Justus Lipsiuscollege. Dit is een meer officiële, publieke zijde. Verder zijn er ook de ‘stille gevels’ die de nieuwe straten begeleiden. Ze begrenzen het openbaar domein, zonder aandacht te vragen. De ‘open gevels’, aan de privé, open ruimte, liggen even weg van de stedelijke drukte en haar publiek.


Uitdagingen en troeven

Het Janseniushof is een binnenstedelijk inbreidingsproject. Men moest bij het ontwerp rekening houden met vele randvoorwaarden qua erfgoed, water (Dijle), omwonenden, ... Het resultaat is een hedendaags wooncomplex met een zeer centrale, maar toch rustige ligging in het groen en aan het water, met een ruime mix van woontypologieën.

Ook duurzame buwtechnieken werden geïntegreerd. Zo is er een gemeenschappelijk KWO-systeem (koude-warmte opslag in de bodem) gekoppeld aan centrale warmtepompen. Met dit systeem kan verwarmd, maar ook passief gekoeld worden, wat een grote meerwaarde betekent qua wooncomfort in de zomer.

De oplevering is voorzien voor december 2018.

 

Bron: Resiterra

Deel dit artikel:

Met medewerking van

Onze partners