De Grote Verbouwing zoekt pionierende architectuurprojecten voor tentoonstelling

De Grote Verbouwing - een onafhankelijke leeromgeving, incubator en publieksprogramma - roept ontwerpers, opdrachtgevers en maatschappelijke actoren op om maquettes, plannen, impressies, foto’s of video’s in te zenden van architectuurprojecten die nu al de kiemen in zich dragen van een duurzame en inclusieve toekomst. "We zijn op zoek naar pionierende ontwerpers en opdrachtgevers die de eerste versies realiseren van projecten zoals voedselparken, energiewijken of materialendorpen. Deze stellen de gevestigde maatschappelijke orde in vraag. Ze zijn een voorafbeelding van wat op veel meer plekken zou kunnen en moeten gebeuren", klinkt het. Stuur uiterlijk dinsdag 19 april je project in of laat de organisatie weten welke projecten voor jou toonaangevend zijn binnen het narratief van een veranderingsgerichte architectuurpraktijk.

"Onze architectuurpraktijk staat in een spreidstand. Enerzijds loopt ze in binnen- en buitenland in de kijker met haar voorbeeldig opdrachtgeverschap, scherpe architectuurkritiek en innovatief ontwerp. Anderzijds is de manier waarop we blijven bouwen, ruimte innemen, verharden en materialen en energie gebruiken in strijd met de ambitieuze klimaat-, circulariteits- en solidariteitsdoelen die we ons als maatschappij hebben gesteld. Je moet de krant maar openslaan om te beseffen dat ons energie-, water- of voedselsysteem nú anders moet. Dat zal niet kunnen zonder een grootschalige verbouwing van onze wijken, onze publieke ruimte, ons landschap. We staan midden in een paradigmashift. De ontwerpkracht die we in huis hebben heroriënteert zich op het laten landen van zeer abstracte transitieopgaven in onze alledaagse leefomgeving. Tenminste, als we er de kaders, samenwerkingen en typologiën voor ontwikkelen", aldus Architecture Workroom Brussels, een van de partners van De Grote Verbouwing. 

Als cultureel innovatiehuis voor transformatie brengt Architecture Workroom Brussels deze concrete projecten samen in een tentoonstelling. Daarmee bouwt ze verder op de agenda van ‘Toekomstplekken’ die de multidisciplinaire coalitie achter De Grote Verbouwing opmaakte. De tentoonstelling opent in juni 2022 en is tegelijkertijd een onderzoeksruimte. Dankzij een rijk programma van lezingen, debatten en workshops wordt kennis en expertise gedeeld. Via geleide wandelingen worden de grote principes aan échte gebouwen, straten en wijken gekoppeld. In deze culturele omgeving wil AW gezamenlijk aan een nieuw narratief schrijven voor de architectuurpraktijk, gesitueerd binnen een bredere praktijk van verandering.

De volledige oproep kan je hier lezen. Projecten insturen kan via het invulformulier

Bron: Architecture Workroom Brussels
Deel dit artikel:
Onze partners