De Latten: gemengd complex in de Vaartkom in Leuven (a33 architecten)

In 2014 werd in de Vaartkom in Leuven het gemengde stedelijke wooncomplex De Latten opgeleverd. Het ontwerp vertrouwden de opdrachtgevers aan a33 architecten toe, de stabiliteit aan Establis en Stabo, de technieken aan Essa en Abesco en de veiligheid aan Veto & Partners. Het project omvat 21 sociale huurwoningen, 24 sociale koopwoningen, 24 starterswoningen, vijf winkels, een kantoor en twee lagen met ondergrondse parkeerplaatsen.

Lang bouwvolume met twee woontorens

Het multifunctionele gebouw van de sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal en AG stadsontwikkeling Leuven bestaat uit een lage sokkel met daarboven een langgerekt bouwvolume en twee torens. Met deze torens wilde a33 architecten van het gebouw een markante baken maken vanaf de Keizersberg en een duidelijk eindpunt vanaf het Engels Plein en de Vaartkom. De torens zijn bovendien bijna diametraal geplaatst, waardoor de beboste flanken van de Keizerberg zichtbaar blijven vanaf de Vaartkom en het centrale binnengebied.

 

Verschillende functies, eenvormige architectuur

Een van de belangrijkste uitdagingen was voor a33 architecten de strikte scheiding van de gebouwen volgens de functie en de opdrachtgever. Tegelijk moest er ook gedacht worden aan de ruimtelijke binding en kozen de ontwerpers daardoor voor een eenvormige en sculpturale architectuur. Ook het Ruimtelijk Uitvoeringsplan waar het ontwerp aan moest voldoen maakte het er niet makkelijker op.

 

Groen en stedelijk uitzicht gecombineerd

Het gemengde complex beoogt een hotspot te zijn binnen de Leuvense ring, op de overgang tussen de Vaartkom en de Keizersberg. Onder andere door de locatie krijgen alle appartementen een boeiend uitzicht met groen, water, het plein aan de Vaartkom, het Engels plein en de skyline van Leuven. Door het centrale binnengebied kan het groen van de Keizersberg doorsijpelen naar het stedelijke uitzicht van de Vaartkom.

 

Harmonie met historisch patrimonium

Wat de bouw betreft, kozen de architecten voor materialen die aansluiten bij de bestaande gebouwen van het historisch, industrieel patrimonium, waaronder het Entrepotgebouw en Hungaria. Zo verwijzen de rode bakstenen in de gevel en de luifels in beton naar gelijkaardige elementen in het historisch patrimonium. Het hedendaagse karakter wordt aan het gebouw gegeven door het detailwerk in de terrassen, de dekstenen en het schrijnwerk.

 

Groendaken en intensieve binnentuin

Het energieverbruik van de appartementen en kantoren voldoet aan de hedendaagse standaard met een K-peil van respectievelijk 30 en 25. Het totale complex heeft een E-peil dat ligt tussen 59 en 79 en is erg luchtdicht (n50-waardes tussen 0,92 en 2,69). In de kantoren worden de toiletten bovendien gespoeld met gerecupereerd regenwater. Ten slotte bevinden zich op de lagere volumes groendaken en heeft de eerste verdieping een intensieve groene binnentuin.

Deel dit artikel:

Met medewerking van

Onze partners