De Melkerij door Architects in Motion (AIM)

Architects in Motion bvba of AIM heeft voor het gemeentebestuur van Zemst een nieuw gemeenschapscentrum ontworpen. Het betreft de reconversie van een oud industrieel pand, ooit nog een melkverwerkingsfabriek. Binnen het programma van eisen staat de bouw van een podiumzaal met 250 zitplaatsen op de eerste plaats.
Architects in Motion bvba of AIM heeft voor het gemeentebestuur Zemst een nieuw gemeenschapscentrum ontworpen. Het betreft de reconversie van een oud industrieel pand, ooit nog een melkverwerkingsfabriek. Het gebouw moet een ontmoetingsplaats worden voor de volledige gemeenschap voor culturele activiteiten allerhande. Binnen het programma van eisen staat de bouw van een podiumzaal met 250 zitplaatsen op de eerste plaats. Verder zijn er nog een danszaal, repetitielokaal, vergaderlokalen en brasserie voorzien.De transformatie van De Melkerij geeft de gemeente Zemst een nieuw gemeenschapscentrum

Concept

Het basisconcept bestaat er volgens de architect in het gebouw te herstellen in zijn voormalige glorie en een nieuwe hedendaagse invulling te geven. Er is gekozen om aan het basisvolume een gebouw toe te voegen onder de vorm van podiumzaal die als een grote gekleurde doos aanleunt tegen het oorspronkelijk volume. De foyer fungeert als een binnenstraat waar oud en nieuw zich duidelijk onderscheiden en vormt een duidelijke schakel.Het nieuwe volume herbergt de nieuwe podiumzaal

Uitdagingen

De grootste uitdaging bestond erin het oorspronkelijk gebouw zoveel mogelijk een nieuwe zinvolle invulling te geven in functie van het programma van eisen. Zo diende de nodige aandacht te gaan naar de toegankelijkheid van het gebouw gezien de verschillende niveaus in het oorspronkelijke gebouw.


Resultaat

De belangrijkste troef van het project is een zeer functioneel gebouw dat een antwoord geeft aan de noden van de volledige gemeenschap. Een ontmoetingsplaats voor culturele activiteiten in de breedste zin van het woord. Verder is er met een maximaal behoud van het bestaande gebouw getracht op een duurzame wijze het gebouw uit te breiden en voor een maximale polyvalentie te gaan door de bezettingsgraad van het gebouw zo zinvol mogelijk in te vullen.De foyer is de schakel tussen oud en nieuw


Materiaalgebruik

Het bestaande gebouw wordt zo veel mogelijk in zijn oorspronkelijke vorm hersteld. Gevels worden gereinigd en hersteld, buitenschrijnwerk wordt vervangen door een dubbele beglazing met een thermisch onderbroken profiel dat de originele stalen ramen zo veel mogelijk benadert. Het nieuwe volume is een betonnen doos die op een doorgedreven manier geïsoleerd wordt. De nieuwe gevels zijn een mix van lichte gevelbekledingen in signaalkleuren.


Duurzaamheid

Er is gekozen voor een compact gebouw om de warmteverliezen te beperken, en waar nodig wordt er verlicht met natuurlijk lichttoetreding, zoals de lichtkoepels in de foyer”straat”. Verder is er gekozen voor een warmtepomp die energie uit het water van het naastliggende Zennekanaal gebruikt voor de verwarming en passieve koeling.

Deel dit artikel:

Met medewerking van

Onze partners