De Sint-Anna-ten-Drieënkerk op Linkeroever is een ‘eco-kerk’

In 2012 liet de Sint-Anna-ten-Drieënkerk op Linkeroever 48 zonnepanelen plaatsen. Daarmee wilde de kerk zich profileren als echte ‘eco-kerk’. De panelen hebben een vermogen van 11.520 Wp, wat overeenstemt met het verbruik van de kerk op jaarbasis. Dit verbruik wordt in hoge mate bepaald door de elektrische vloerverwarming in het gebouw.

Met de 48 zonnepanelen staat de Sint-Anna-ten-Drieënkerk op Linkeroever zelf in voor haar volledige elektriciteitsverbruik. De kerk beschikt over elektrische vloerverwarming, waardoor het elektriciteitsverbruik soms hoog oploopt. “Door de aanleg van zonnepanelen kunnen we zelf, op een ecologische manier, de nodige energie opwekken voor verwarming en verlichting van de kerk”, zegt Eric Balbaert van de kerkfabriek. De Vlaamse kerk heeft in 2012 een werkgroep ecologie opgericht, waarin tal van ecologische ideeën worden besproken. “Daaruit ontstond het idee om ons als eco-kerk te profileren.”

 

Primeur

Volgens Wim van den Bossche van SolarTotal was er sprake van een primeur: “Het is de eerste kerk die zonnepanelen laat plaatsen.” De panelen zijn niet zichtbaar van op de grond, waardoor ze het uitzicht van het kerkgebouw niet verstoren. Bovendien laten de zonnepanelen toe om in de winterperiode de kerk gelijkmatiger te verwarmen, wat ook beter is voor bijvoorbeeld het orgel.

Ook een ander probleem met dit kerkgebouw werd omgebogen tot een opportuniteit. Sinds de zomer 2010 kampt de kerkkelder (waarin een zaal voor vieringen en diverse opslaglokalen zijn gevestigd) met ernstige wateroverlast bij hevige regenval. Om dit probleem te voorkomen zal het regenwater langs de buitenzijde, zowel van op het dak als van op de omgeving van de kerk, opgevangen worden in een open kanaal dat enerzijds een regenwaterreservoir zal voeden (hergebruikt voor de toiletten) en anderzijds ondergronds het water afvoert naar een ‘wadi’ op het plein voor de kerk, waar het langzaam kan indringen in de grond en niet nodeloos in de riolering terecht komt.

Bron: Sint-Anna-ten-Drieën ; Het Nieuwsblad
Deel dit artikel:
Onze partners