De vierde bis architectuurwedstrijd: een symbiose tussen wonen en werken

In samenwerking met de Orde van Architecten organiseerde bis voor het vierde opeenvolgende jaar een architectuurwedstrijd. Na ‘Recente renovaties’ (2009), ‘Recente duurzame projecten’ (2010) en ‘Buiten in de binnenstad’ (2011), was het thema van 2012: ‘Wonen en werken’. De 5 laureaten waren Groep 3, ONO, Dhooge & Meganck, Volt en BULK.

In samenwerking met de Orde van Architecten organiseerde bis voor het vierde opeenvolgende jaar een architectuurwedstrijd. Na ‘Recente renovaties’ (2009), ‘Recente duurzame projecten’ (2010) en ‘Buiten in de binnenstad’ (2011), was het thema van 2012: ‘Wonen en werken’. De 5 laureaten waren Groep 3, ONO, Dhooge & Meganck, Volt en BULK.
Project Volt-Architecten (foto: Filip Dujardin)


Thema 2012:  het privé- en beroepsleven gaan hand in hand


Wonen en werken zijn twee activiteiten die al eeuwenlang in hetzelfde gebouw uitgeoefend worden. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan de slager, bakker of kruidenier die boven of achter zijn winkel gehuisvest is. Andere voorbeelden zijn de fietsmaker of de kleine garagist met een atelier of werkplaats die gewoon naast de woning gebouwd is. Meer hedendaags zien we dat ook beroepen zoals copywriter, onthaalmoeder of galeriehouder simpelweg thuis kunnen worden uitgeoefend.

De laatste jaren zien we echter dat het samenwonen tussen werk en privé is wat in onmin geraakt. Kantoorgebouwen herbergen duizenden bedienden die elke dag een lastig werk- en woonverkeer moeten trotseren. Huizen staan overdag leeg, winkelstraten zijn ’s avonds uitgestorven en boven de vrolijke vitrines bevinden zich verkommerde etages. Omdat elke lopende meter vitrine telt, is er namelijk geen plaats voor een inkom die de verdiepingen bedient. Winkelstraten worden ’s avonds verlaten, ongure straten. Maar ook in binnensteden willen overheden en stedenbouwkundigen wonen en werken stimuleren, zelfs al is het niet door dezelfde gebruiker/bewoner.

Daarom koos bis voor deze vierde architectuurwedstrijd het thema ‘Wonen en werken’. Hoe zien hedendaagse architecten de relatie tussen het wonen en werken op één perceel, onder één dak? Hoe benutten ze de soms beperkte ruimte zo efficiënt mogelijk? Welke oplossingen reiken zij aan om de uiteenlopende functies van wonen en werken rationeel te scheiden waar nodig en harmonieus in elkaar te laten overlopen waar het kan? Zodat privéleven en beroepsactiviteit in symbiose kunnen samengaan.

   
 
    

                                                    Inzending Dhooge & Meganck                       Inzending Volt-Architecten (foto: Fien Muller)

Wedstrijdcriteria

De architecten werden uitgenodigd projecten in te sturen die recent werden gerealiseerd en waarbij wonen en werken op een architecturaal geslaagde manier gecombineerd werden. Het mocht gaan om een nieuwbouwproject of om een renovatie, om een groot of een klein budget, in de stad, de groene rand of op het platteland.

De projecten moesten specifiek aan de volgende criteria voldoen:
•    opgeleverd in België tussen 2008 en 2012
•    residentieel en professioneel gebruik
•    project mét bouwvergunning
•    uitgevoerd door één of meer aannemers (geen doe-het-zelf)
•    duurzaam, in de ruimere betekenis van het woord

    

Inzending van ONO Architectuur (foto: Filip Dujardin) en project van Dhooghe en Meganck (foto: Fien Muller)Populair thema


De respons was dit jaar verrassend groot: bijna 50 projecten namen deel. Het thema ‘Wonen en werken’ sprak duidelijk heel wat architecten en architectenbureaus aan. De kwaliteit van de ingezonden ontwerpen was behoorlijk tot uitstekend, zonder dat er echte uitschieters waren. De meeste inzendingen betroffen kleinere, individuele projecten, met enkele collectieve en industriële gebouwen als uitzondering. Zoals de vorige jaren was er een mooie geografische spreiding van de deelnemers.Inzending van BULK-Architecten (foto: Fien Muller)

De jury

De jury bestond dit jaar uit:
Adinda Baro, Departement Werk en Economie van de Stad Gent
Kris Coremans, burgerlijk ingenieur-architect, landschapsarchitect en docent UGent
Veerle Wenes, Creative Director van de Artexis Group
Jo Lefebure, Stad Gent cel Architectuur


De 5 Laureaten

Groen Steenbrugge - Groep3 architectuurburo
Schoenwinkel met appartement - ONO architectuur
Loods met woongedeelte wordt bel-etage met atelier - Dhooge & Meganck
Garage wordt gezinswoning met kantoor en appartement - Volt-architecten
Pakhuis verbouwd tot atelier met loft - BULK architecten
Project van Groep 3 Architectuurburo


Algemene vaststellingen


•    Er werden ongeveer evenveel renovatie- als nieuwbouwprojecten ingediend. Wat bij die laatste opviel: niettegenstaande de beperkte open ruimte in Vlaanderen en de dure gronden, waren toch veel van de ingezonden ontwerpen vrijstaande gebouwen op grotere kavels.
•    Overwegend strakke, vrij typische, hedendaagse rechtlijnige architectuur, zelden verrassend.
•    Er wordt opvallend veel gekozen voor heel veel wit in het interieur (wanden en meubilair), gecombineerd met overwegend zwarte of grijze vloeren (beton of tegels), een enkele keer ook al eens hout.
•    De beschikbare oppervlakte wordt meestal functioneel en polyvalent gebruikt.
•    Een beetje in tegenspraak met het vorige punt: in heel wat ontwerpen wordt een vide voorzien.
•    Zoals uit de bis-architectuurwedstrijd van vorig jaar ook al bleek: binnen- en buitenruimtes worden steeds beter geïntegreerd.


Bron: Bouwenwonen.net

Deel dit artikel:

Onze partners