DELVA Landscape Architects en Studioninedots ‘Cityplot’ in Buiksloterham, Amsterdam

Studioninedots en DELVA Landscape Architects presenteren 'Cityplot' voor Buiksloterham (Amsterdam). Het concept moet zorgen voor een duurzame ontwikkeling van de terreinen van Nedcoat en Air Products. De monofunctionele industriezone moet zo transformeren naar een bruisend nieuw stuk stad. In het gebied worden circa 550 woningen en minimaal 4000 m² kantoorgebouwen en horeca gerealiseerd.

‘Dynamisch Masterplan’

De centrale ligging van de locatie in Amsterdam aan ‘de zonnige kant van het IJ’ maakt het gebied een aantrekkelijke vestigingslocatie. Toch zat de ontwikkeling van Buiksloterham naar een gemengd woon-werkgebied lange tijd vast. De Alliantie kiest voor deze locatie niet voor een klassieke ontwikkeling maar voor ’Cityplot’, een door Studioninedots ontwikkeld concept. Het principe combineert zelfbouw met sociale huisvesting, wonen met werken en collectieve bouwgroepen met investeerders. Samen met DELVA Landscape Architects is dit concept doorontwikkeld en aangepast voor de uitdagende context. Het resultaat is het dynamische Cityplot Buiksloterham. Samen met de Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam, Waternet en toekomstige bewoners werken DELVA en Studioninedots aan een vernieuwende vorm van stadsontwikkeling.

In Buiksloterham werden aan het begin van de crisis de eerste zelfbouwprojecten gerealiseerd. Elk op hun eigen individuele kaveltje. Cityplot bereikt een meerwaarde door de pioniersgeest van de zelfbouwers als steun te gebruiken. Gezamenlijk met de opdrachtgever en marktpartijen wordt geijverd voor het behoud van ieders eigenheid om te komen tot een levendig stuk nieuwe stad. Het ontwikkelingstraject stoelt op gezamenlijkheid, is informeel en dynamisch, gericht op doen en mikt voor een sociale heropleving van het stadsdeel.

Cityplot streeft naar een duurzame omgeving die mensen verleidt om in het gebied te blijven wonen, werken, recreëren en ondernemen. Ateliers en ontmoetingsplekken, toegespitst op innovatie op het gebied van bouwmethodiek en energie vormen de basis voor de ontwikkeling. Door deze ‘Urban Activators’ worden duurzame systemen ontwikkeld die direct toegepast kunnen worden op de woningen en op de wijk zelf.

Openbare ruimtes aangepast voor iedereen

De openbare ruimte speelt een belangrijke rol in het verbinden van de verschillende sferen die de wijk in zich draagt. De diversiteit in schaal van de openbare ruimte vertelt de toekomstige bouwer hoe de wijk zich moet ontwikkelen. Het stedelijk leven in Cityplot beperkt zich niet tot het niveau van het maaiveld maar loopt getrapt op naar verhoogde collectieve tuinen en omringende daken. Openbare, semi-openbare, collectieve en privéruimtes wisselen elkaar af op verschillende niveaus en dragen bij tot het creëren van een circulair systeem. Hoogteverschillen worden uitgebuit om overgangen vorm te geven.

Leven met water

Water vormt een bepalende rol in de beleving van het gebied en het Tolhuiskanaal vormt een belangrijk onderdeel van de wijk. De kade is niet langer een harde grens tussen water en stad, maar wordt beschouwd als onderdeel van de openbare ruimte. De toegangswegen naar de wijk lopen gradueel af richting het waterfront waarmee het water visueel nog verder de wijk in wordt getrokken. Een wereld van drijvende tuinen, vlonders, kassen en boardwalks draagt bij aan een unieke identiteit van het gebied. Ook het regenwater wordt voor het eerst niet langer ondergronds afgevoerd, maar vormt een zichtbaar en ervaarbaar onderdeel van het plan. In de groene hoven wordt in collectieve tuinen, op daken en het maaiveld ruimte gemaakt voor het vasthouden en afvoeren van regenwater. Buiksloterham wordt een nieuw stuk stad dat niet vecht tegen het water, maar er een spel mee durft aan te gaan.

Deel dit artikel:

Onze partners