Draagconstructie van oud kantoorgebouw wordt 'reuzenpergola' in nieuwe natuurinclusieve stadswijk

© Parallel | At The Park (Studioninedots)
© Parallel | At The Park (Studioninedots)
© Parallel | At The Park (Studioninedots)
© Parallel | At The Park (Studioninedots)

Het Amsterdamse architectenbureau Studioninedots onthulde het definitief ontwerp voor At The Park: een nieuwe, natuurinclusieve stadswijk op de plek van het huidige Kessler Park in Rijswijk. Kessler Park ligt in het hart van de metropoolregio Rotterdam/Den Haag en pal aan het centraal station. Het gebied heeft een reputatie opgebouwd op het gebied van technologische ontwikkeling en innovatie. Op dit moment wordt het gedomineerd door grote en anonieme kantoorgebouwen en bedrijfspanden, waarvan sommige momenteel leegstaan. Met At The Park neemt Studioninedots die oorspronkelijke geest van innovatie en inspiratie als startpunt voor het ontwerpproces en vertaalt deze in een nieuwe wijk waar kennisontwikkeling centraal staat en mensen naast elkaar wonen, werken, studeren en ontspannen.

Studioninedots ontwerpt zowel het stedenbouwkundig plan als maar liefst zeven woongebouwen, waarvan in fase 1 drie studentenwoongebouwen zullen ontstaan. BOOM Landscape maakt één integraal ontwerp voor de publieke ruimte van het volledige gebied. De nieuwe gebouwen worden losstaande blokken die elk een krachtige en eigen identiteit uitstralen. Door ze in een schaakbordpatroon over het gebied te positioneren, ontstaat de campusachtige structuur van At The Park: een netwerk van verschillende soorten stedelijke tussenruimtes, zoals een watertuin, een centraal plein, een studententuin en ook kleinschaligere buitenruimtes.

 

Krachtige contrasten

De nieuwe gebouwen zijn geïnspireerd op de stedelijke bebouwing en brede straten van de Plaspoelpolder, waar Kessler Park in ligt. Om aan te sluiten bij de ‘Rijswijkse laag’ heeft elk gebouw op 15 meter hoogte een variatie in het volume, de vorm of de materialisatie. De plinten van alle gebouwen brengen voorzieningen als makerspaces, werkplekken en horeca onder, en zijn zorgvuldig ontworpen om aan sluiten op de aangrenzende buitenruimtes. Collectieve functies zijn zoveel mogelijk op de hoeken en tegenover elkaar geplaatst, zodat tussen de gebouwen stedelijke settings ontstaan. De woningen zijn juist zoveel mogelijk gericht naar groen en water. Dit creëert een gebied met krachtige contrasten die verschillende gebruiksvormen mogelijk maken: stedelijk en groen, open en geborgen, bruisend en kalm.

 

Kansen voor hergebruik

De ontwerpers van At The Park zagen kansen om een aantal bestaande elementen en materialen van de huidige locatie op onverwachte manieren te hergebruiken. Op dit moment slingert door het gebied een gebouw uit de jaren ’90, waarin onder meer Shell en TNO waren gehuisvest. Studioninedots haalt het gebouw weg, maar geeft de originele draagconstructie een nieuw leven als een 15 meter hoog, pergola-achtig element. Het Relict, zoals de architecten het nu noemen, overspant een nieuwe, langgerekte verblijfsruimte door het plan. Via het Relict groeit weelderig groen niet alleen langs de stedelijke leefruimtes op het maaiveld, maar ook de hoogte in.

 

Wadi met trapelement

Ook het uitgebreide keldernetwerk dat al onder de huidige gebouwen ligt blijft behouden. Zo kunnen alle technieken en fietsenstallingen ondergronds worden ondergebracht en blijft het maaiveld zoveel mogelijk gevrijwaard voor functies die de verblijfskwaliteit van de bewoners verhogen. Een van de bestaande kelders wordt door Studioninedots opengewerkt en getransformeerd tot een karakteristieke wadi met een trapelement, waar mensen kunnen ontspannen in de zon. Het nieuwe groen dat driedimensionaal door At The Park groeit, creëert een gezonde en aangename leefomgeving, trekt nieuwe diersoorten aan en helpt het gebied te verkoelen.

Bron: Studioninedots
Deel dit artikel:
Onze partners