Denc! en Eco-Architecten ontwerpen ecologische loods voor Natuurpunt in Gent

Natuurpunt heeft een houten klimaatneutrale loods gebouwd aan de rand van de Gentbrugse Meersen in Gent. De loods is een schoolvoorbeeld van BEN (Bijna EnergieNeutrale) industriebouw en is mede mogelijk gemaakt door ontwerpers Eco-Architecten uit Hasselt en denc!-studio uit Gent, die de uitvoering, detaillering, materialisatie, geververdeling en het interieur voor hun rekening namen. 

Hoofdaannemers De NoordboomEcoPuurVerhaege en L-Door droegen ook hun steentje, of plankje, bij. Vanuit de loods zullen vrijwilligers en sociale tewerkstellingsploegen de omliggende natuurgebieden in de Gentse rand beheren.

 

Klimaatloods

Natuurpunt beheert meer dan 20 000 hectare bos- en natuurgebied in Vlaanderen, met de hulp van 250 vaste medewerkers en 3 000 vrijwilligers. De vereniging besloot enkele jaren de beheeractiviteiten in één centrale uitvalsbasis per regio onder te brengen. Daarom worden er drie ‘klimaatloodsen’ gebouwd, waarbij aandacht wordt besteed aan de eisen van het ecologisch en energiebewust bouwen binnen een beperkt budget. Een eerste loods werd in Ekeren gebouwd, de tweede in Gent en de derde zal waarschijnlijk in Genk worden opgezet.

 

Ligging en doel

Voor de Gentse loods stelde de stad Gent perceel ter beschikking gelegen tussen de Gentbrugse Meersen en de Schelde. De loods zal de uitvalsbasis worden voor de Gentse ploeg van Natuur- en Landschapszorg, het sociale economieproject van Natuurpunt. In het gebouw is er ook ruimte voor projecten met mensen die alternatieve werkstraffen uitvoeren en leerlingen uit Gentse scholen die deeltijds studeren en werken.

 

Ecologische materialen

De Gentse klimaatloods is opgetrokken met behulp van prefab housmassiefbouw, onder de vorm van cross laminated timber (CLT) panelen. Deze panelen zijn opgebouwd uit kruislings verlijmde naaldhouten planken, met van voor af aan uitgefreesde openingen voor ramen, deuren en doorgangen voor leidingen. Het gebruik van prefabmateriaal beperkt de bouwtijd aanzienlijk, waardoor het gebouw in drie maanden tijd al wind- en waterdicht kon worden gemaakt. De houten wandpanelen hebben ook als voordeel dat ze goedkoper en milieuvriendelijker zijn dan stalen of betonnen materiaal en biedt daarnaast een zekere isolatie.De buitenwanden van het gebouw werden voorzien van een fsc-houtskelet voorzetstructuur, geïsoleerd met papiervlokken (U-waarde 0.19 W/m²K). Voor de gevel werd geopteerd voor een open-voeg-constructie met een horizontale beplanking van wisselende hoogte, waardoor kosten en materiaal konden bespaard worden en de loods de ‘look’ van een schuur krijgt. De gevel werd behandeld met Solitex Fronta Quattro connect van Pro Clima, een dampopen wind- en waterdichtingsfolie met voldoende uv-bestendigheid.

 

Isolatie

Bij de bouw van de loods werd er bijzondere aandacht besteed aan de luchtdichtheid van de sectionaalpoort, die vaak de zwakke schakel vormt in de luchtdichtheidsschil. De zij- en bovengeleiders van de poort werden door fabrikant L-Door van siliconedichtingen en densobanden voorzien, terwijl een aangepaste onderregel voor een gelijkmatige aandruk van de dichtingsrubbers zorgt. De loods werd verder luchtdicht gemaakt door het onderling verkleven en aansluiten van de CLT-panelen, die zelf al luchtdicht zijn. Het resultaat is een n50-waarde van 0.1h-1, die veel lager ligt dan de referentienorm voor passieve gebouwen van 50-waarde van 0.6h-1.

 

Feestelijk geopend

Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege opende de loods feestelijk op vrijdag 7 november, in aanwezigheid van Greet Valck (afgevaardigde van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Liesbeth Homans) en Tom Balthazar (schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen), samen met Chris Steenwegen (directeur van Natuurpunt) en medewerkers van de sociale werkplaats. De loods werd opengesteld voor het grotere publiek tijdens Ecobouwersweekend van 8 en9 november.

Deel dit artikel:

Met medewerking van

Onze partners