DENC!-STUDIO is laureaat ontwerpwedstijd Gasmeterlaan Gent

DENC!-STUDIO heeft de ontwerpwedstrijd gewonnen voor een woonproject met tien appartementen in de Gasmeterlaan in Gent. “Door de plaatselijke terugsprong van de voorgevel, wordt de grootschaligheid van het gebouw gebroken en sluit het gebouw op een kwalitatieve wijze aan op het aanpalende gebouw aan de linkerzijde. De architectuur is sober en de kleurstelling is passend. De volumewerking van de terugsprong, de uitkragende terrassen, het terugliggend metselwerk, de metaalstructuur en de materialisatie bieden eigenheid aan het gebouw”, aldus het juryrapport van de Stad Gent.

Het huidige straatbeeld wordt bepaald door kleinschalige stadswoningen enerzijds en wat forsere ‘kade-architectuur’ anderzijds. Het bij wedstrijdbestek toegestane bouwvolume van vier bouwlagen met teruggetrokken vijfde bouwlaag, geeft aan dat op termijn nog wel meer forse gebouwen zullen verschijnen. Door het gebouw op te splitsen in een frontgevel op de voorbouwlijn en een teruggetrokken gevel, ontstaat een volumetrische oplossing die beide gebouwschalen verzoent. 

Het wedstrijdontwerp voorziet tien appartementen. In de linkerbeuk vinden worden vijf identieke eenheden (type 2/3) boven elkaar geschakeld, vanuit bouwkundig akoestisch en financieel oogpunt kostenefficiënt. De doorzontypologie schenkt vooraan zichten op het water, achteraan op de binnentuin. In de rechterbeuk vinden we types 1/2 en 3/4. 
 

Sober materiaalgebruik

Er werd gekozen voor een architectuur die niet exuberant is, maar zich sober integreert in de omgeving. Mede vanuit financieel perspectief wordt gekozen voor een onderhoudsvriendelijk, stootvast baksteenparament. Een betonplint is interessant om bevuiling tegen te gaan rond de groenzone en knipoogt naar de blauwe steenplinten van nagenoeg alle omliggende gebouwen. DENC!-STUDIO voorziet een aparte groen/grijs genuanceerde steen voor de wanden en vloer van de doorsteek. Hiermee krijgt deze zone een fijn uniek karakter en zal het een aantrekkelijke doorgang worden.


Groene gevel

De ontwerpers creëren ook graag de mogelijkheid om op verschillende manieren groen op de voorgevel zichtbaar te maken. De groenzone vooraan geeft ruimte voor planten, grassen, gevelgroen of zelfs een bescheiden boompje. De groenzone op het dak +4 is een mooie aanvulling op het terras van de aanliggende woongelegenheid, maar ook een suggestie om hangend groen via de gevel naar beneden te laten groeien.


Duurzaam

Zoals altijd bij de projecten van DENC!-STUDIO werd duurzaamheid integraal en geïntegreerd benaderd. “In de bepaling van ontwerp, technieken, uitvoeringsdetails, materialisatie... vermijden we eerst onnodig verbruik, om daarna duurzame stromen aan te moedigen en finaal het gebruik van eindige bronnen te optimaliseren”, aldus mede-zaakvoerder Bart Cobbaert. “Vanuit een ‘lowtech’ denken zetten we in de eerste plaats in op de hardware, pas daarna komt de software, zijnde de technieken.”

Bron: DENC!-STUDIO
Deel dit artikel:

Met medewerking van

Onze partners