Denc!-studio met project Clementine voorgedragen als laureaat

Architecten- en studiebureau denc!-studio is met zijn sociale huisvestingsproject Clementine voorgedragen als laureaat van de architectuurwedstrijd georganiseerd door de Raad van Bestuur van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Volkswelzijn Dendermonde. Het project bestaat uit een mix van vier rolstoeltoegankelijke aangepaste grondgebonden appartementen, type 1/2, acht duplexappartementen type 1/2 en vier grondgebonden woningen type 2/4.

De straat is hoofdzakelijk lintbebouwd en laat zich kenmerken door twee tot maximaal drie bouwlagen. Ook worden nagenoeg alle gebouwen bekroond door een hellend dak. Denc!-studio wil deze laagbouw met dorpse sfeer in het nieuwe ontwerp laten terugkomen.

 

Openheid

De bebouwing zal dieper worden teruggetrokken op het terrein, waardoor de bewoners en omwonenden de Vondelbeek beter kunnen ervaren. Voor denc!-studio is het een prioriteit om extra aandacht en openheid te geven aan het water- en groenlint, zeker in dit verstedelijkt gebied. De positionering van de gebouwen en hun tussenafstanden graderen de overgang tussen publiek en privaat op een zo natuurlijk mogelijke wijze. Daardoor kan de klassieke, harde grensscheiding, zoals met paal en draad, worden verzacht. Er is oog voor elke richting en oriëntatie door de appartementen ten opzichte van elkaar te draaien. Op deze manier wil denc-studio! de omgeving dag en nacht levendig houden. Daarnaast ontstaat ook een levendige zonne-ervaring door de verspringende inplanting van de bouwblokken.

 

Omverstromingsgevoelig gebied

Een belangrijk aspect waar de ontwerpers rekening mee zullen houden, is dat de site in effectief overstromingsgevoelig gebied ligt. Terreinophogingen worden echter tot een minimum beperkt en  louter gerealiseerd ten dienste van toegankelijkheid. Voorts schakelt het bureau de gebouwen rond een beperkt binnengebied. Het groen in aansluiting met de Vondelbeek zal niet worden opgehoogd en de gebouwen zullen technisch als kolomwoningen worden uitgevoerd. Het groen zal doorlopen tot onder de woningen, wat het ruimtelijke gevoel versterkt. Het ontwerp benut de potenties van het landschap zoveel mogelijk, waarbij de topografie als basislayer fungeert.

Deel dit artikel:

Met medewerking van

Onze partners